Kartografija i pedološka daljinska istraživanja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Suradnici

Ciljevi predmeta

Studenti upoznaju osnove pedološke kartografije i daljinskih istraživanja, načine prikazivanja nekog područja odnosno informacija o njemu, izradu karata, projekcije i mjerila, prikazivanje zemljišnih oblika i ostalih sadržaja pomoću crteža, boja, uvjetnih znakova i naziva po nekom usvojenom ključu. Proučavaju fotogrametriju i teledetekciju, kao suvremene načine prikupljanja informacija o zemljištu i interpretaciju tako dobivenih informacija.

Ishodi učenja

 1. prezentirati postupak nastanka pedoloških karata
 2. objasniti ulogu fotogrametrije i teledetekcije u pedologiji
 3. opisati ulogu i primjenu GIS-alata u pedološkim istraživanjima
 4. skupiti i interpretirati podatke o morfološkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima određene parcele
 5. prikazati na karti krupnog mjerila svojstva istraživanih zemljišnih parcela

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Kartografija i pedološka daljinska istraživanja
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović
Šifra modula (nastavnički portal): 69020
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb.
 2. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb.
 3. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 4. Tutić, D., Vučetić, N., Lapaine. M. (2004): Uvod u GIS. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb.
 5. www.kartografija.hr/old_hkd/obrazovanje/prirucnici/Uvod_u_GIS.pdf
 6. Lovrić, P. (1988): Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb.

Izborna literatura

 1. Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta.
 2. Lapaine, M. 2002): Kartografske projekcije. www.kartografija.hr/old_hkd/projekcije_dugo.pdf
 3. Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb.
 4. Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. (2009): Mapping Geomorphological Environments. e-ISBN 978-3-642- 01950-0. Springer Dordrecht Heidelberg New York London.
 5. Kraus, K. (2006): Fotogrametrija- 1. dio, osnove i standardni procesi. Synopsis.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obvezama studenata tijekom nastave  
Pedološko kartiranje Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb. Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. 1
2. Pedološko kartiranje Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb. Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. 1
3. Pedološko kartiranje Lapaine, M. 2002): Kartografske projekcije. www.kartografija.hr/old_hkd/projekcije_dugo.pdf Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. 1
4. Pedološko kartiranje Tutić, D., Vučetić, N., Lapaine. M. (2004): Uvod u GIS. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. www.kartografija.hr/old_hkd/obrazovanje/prirucnici/Uvod_u_GIS.pdf Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 1
5. Pedološko kartiranje Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 1
6. Prvi parcijalni ispit 1
Daljinska istraživanja u pedologiji Kraus, K. (2006): Fotogrametrija- 1. dio, osnove i standardni procesi. Synopsis. 2,3
7. Daljinska istraživanja u pedologiji Kraus, K. (2006): Fotogrametrija- 1. dio, osnove i standardni procesi. Synopsis. 2,3
8. Daljinska istraživanja u pedologiji Kraus, K. (2006): Fotogrametrija- 1. dio, osnove i standardni procesi. Synopsis. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 2,3
9. Daljinska istraživanja u pedologiji Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 2,3
10. Daljinska istraživanja u pedologiji Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. (2009): Mapping Geomorphological Environments. e-ISBN 978-3-642-01950-0. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. 2, 3
11. Vježbe iz pedološkog kartiranja Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 4, 5
12. Vježbe iz pedološkog kartiranja Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 4, 5
13. Vježbe iz pedološkog kartiranja Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 4, 5
14. Vježbe iz pedološkog kartiranja Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 4, 5
15. Vježbe iz pedološkog kartiranja Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- interna skripta. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 4, 5
16. Drugi parcijalni ispit 2,3,4,5

Ispitni rokovi

 

Ispiti će se održavati u kabinetu profesora prema sljedećem rasporedu:

Ispitni rokovi

- 14.11.2017.    u 1200 h

- 16.01.2018.    u 1200 h

- 06.02.2018.    u 1200 h

- 20.02.2018.    u 1200 h

- 17.04.2018.   u 1200 h

- 15.05.2018.   u 1200 h

- 19.06.2018.   u 1200 h

- 03.07.2018.   u 1200 h

- 11.09.2018.   u 1200 h

- 25.09.2018.   u 1200 h