Ljekovito i začinsko bilje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

dr.sc. Monika Tkalec Kojić
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s biologijom i ekologijom ljekovitih i začinskih biljaka, te s tehnološkim rješenjima plantažnog uzgoja i proizvodnje u zaštićenim prostorima industrijske prerade glavnih vrsta ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati ljekovito i začinsko bilje te ih svrstati u grupe u ovisnosti o ljekovitim svojstvima
 2. Prepoznati ljekovito i začinsko bilje u prirodnim staništima
 3. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodne tehnologije u ovisnosti glavnim o značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 4. Prepoznati bolesti i štetnike ljekovitih i začinskih biljaka i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 5. Upravljati procesom proizvodnje, prerade i finalizacije proizvoda
 6. Predvidjeti prinose i količinu proizvoda te odabrati tržište proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1 70% 0%
Seminarski rad 0,2 10%
Usmeni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – online skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (http://www. pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Op%C4%87e%20i%20specijalno%20povr%C4%87arstvo/)
 3. Toplak Galle, K. (2009): Domaće ljekovito bilje, Mladinska knjiga Založba, Ljubljana.
 4. Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Grgesina, I. (1992.): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga. Zagreb
 5. Ljekovito i začinsko bilje

Izborna literatura

 1. Kišgeci, J. (2005): Lekovite i aromatične biljke, Partenon, Beograd.
 2. Leung, Y., Albert (1984.): Chinese herbal remedies. Universe books. Ney York.
 3. Foster, S. i Chongxi, Y. (1992): Herbal Emissaries – bringign chinese herbs to the west. USA.
 4. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju cvjećarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Odabir ljekovitog bilja, aktivne tvari biljaka Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 1-15 1
2. Oblici biljnih lijekova, Kako se liječimo ljekovitim biljem, Liječenje biljem – fitoterapija, Uporaba droga i pripravaka Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 15-23. 1
3. Dobivanje eteričnih ulja Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 23-34 1, 5
4. Ljekovito bilje (A-An) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 34-45 1,2,3,4,5,6
5. Ljekovito bilje (An-Ca) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 45-53 1,2,3,4,5,6
6. 1. parcijalni ispit  
Ljekovito bilje (Ce-Cu) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 54-60 1,2,3,4,5,6
7. Ljekovito bilje (Cy-Eq) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 60-69 1,2,3,4,5,6
8. Ljekovito bilje (Eu-Ha) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 70-77 1,2,3,4,5,6
9. Ljekovito bilje (Ha-Kr) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 78-84 1,2,3,4,5,6
10. Ljekovito bilje (La-Ma) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 85-92 1,2,3,4,5,6
11. Ljekovito bilje (Me-Ph) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 93-100 1,2,3,4,5,6
12. Ljekovito bilje (Pi-kraja) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 101-110 1,2,3,4,5,6
13. Začinsko bilje Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 113-115 1,2,3,4,5,6
14. Vrtovi ljekovitoga i začinskog bilja, Ljekovito i aromatično bilje u tradicionalnoj kineskoj medicine (biljne vrste, uzgoj, priprema čajeva) – predavanja Parađiković (PP prezentacija) Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje – onilne interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, str. 119-130 1,2,3,4,5,6
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati