Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike sa općim i gospodarskim značajem mediteranskih voćnih kultura. Putem predavanja upoznati studente sa dominantnim agroekološkim uvijetima koji vladaju u našem primorju. Objasniti razlike u biologiji i fiziologiji između dominantnih kontinenatalnih i mediteranskih voćnih vrsta. Analizirati tehnološke karakteristike komercijalnog uzgoja specifičnih modela proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Opisati i definirati opći i gospodarski značaj uzgoja voća na Mediteranu.
 2. Opisati i definirati opći i gospodarski značaj uzgoja vinove loze na Mediteranu.
 3. Jasno opisati bilogiju i fiziologiju voćnih vrsta i vinove loze u agrklimatu Mediterana.
 4. Definirati modele uzgoj voćnih vrsta i vinove loze prema namjenama proizvodnje.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,9 22,5%
seminarski rad 0,9 22,5%
pismeni ispit 2,2 55%
Usmeni ispit
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (knjiga)
 2. Krpina, Ivo (2004): Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb (knjiga)
 3. Bulatović, S. (1979): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd.
 4. Jemrić, Tomislav (2007): Cijepljenje i rezidba voćaka, Naklada Uliks, Rijeka
 5. Brzica, K., Pongrac, Lj., (1993): Priprema i sadnja voćnjaka, Biblioteka selo i hrana, Zagreb
 6. Brzica, K. (1992): Uzgoj i rezidba voćaka, Biblioteka selo i hrana, Zagreb
 7. Looney, N. N., Jackson, D. (1999): Temperate and subtropical fruit production
 8. Bakarić, P. (1983): Uzgoj mandarine unšiu, Stanica za južne kulture, Dubrovnik
 9. Tabain, F. (1975): Uzgoj agruma, Zagreb
 10. Guidelines for integrated production of citrus, IOBC Tehnical Guidelines III, Vol. 28 (2004)
 11. Vršić, S., Lešnik, M. (2005): Vinogradništvo, Kmečki glas, Ljubljana
 12. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008.): Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, Školska knjiga, Zagreb
 13. Mirošević, N., Turković, Z. (2003.): Ampelografski atlas, Golden marketing i tehnička knjiga, Zagreb
 14. Mirošević, M. (2007): Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 15. Guidelines for integrated production of olives, IOBC Tehnical Guidelines III. Vol 25 (2002)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Opći i gospodarski značaj mediteranskih kultura Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 414, 432, 442, 453, 461, 467, 469-473, 491-500 Krpina: Voćarstvo, str. 259-262, 284-288, 389-390 Maletić, Karoglan Kontić, Pejić: Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, str. 14-32; 120-141. 1, 2
2. Karakteristike i specifičnosti pedoklimata primorskih krajeva. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 414, 432, 442, 453, 461, 467, 469-473, 491-500 1, 2
3. Agroekološki zahtjevi mediteranskih voćnih vrsta i vinove loze Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 414, 432, 442, 453, 461, 467, 469-473, 491-500 Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 518-523 Krpina: Voćarstvo, str. 259-262, 284-288, 389-390 Brzica: Priprema i sadnja voćnjaka, str. 89-101 Maletić, Karoglan Kontić, Pejić: Vinova loza – ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, str. 66-107. 1, 2
4. Biologija i fiziologija mediteranskih vrsta. Mirošević, Karoglan Kontić: Vinogradarstvo, str. 11-45; 3
5. Modeli uzgoja i proizvodnje:citrusa, aktinidija, rogača, kakija, nara i maslina. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 421-429, 440-442, 447-449, 451-452, 460-461, 464-466, 468-469, 489-491, 518-519 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćaka, str. 158-174 Krpina: Voćarstvo, str. 262-279, 288-301, 390-400 Brzica: Uzgoj i rezidba voćaka, str. 159-167 4
6. Modeli uzgoja i proizvodnje vinove loze na Mediteranu. Mirošević, Karoglan Kontić: Vinogradarstvo, str. 138-176. Mirošević, Karoglan Kontić: Vinogradarstvo, str. 179-223. 4

Ispitni rokovi