Mužnja i muzni uređaji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Polaznike preddiplomskog studija upoznati s osnovama proces proizvodnje mlijeka s naglaskom na najnovija dostignuća u domeni mužnje i muznih uređaja.

Ishodi učenja

 1. Opisati anatomiju i fiziologiju vimena, proces stvaranja mlijeka i ulogu hormona u procesu sekrecije i mužnje
 2. Opisati tijek mužnje
 3. Definirati tehničke sustave u mužnji
 4. Opisati segmente i ulogu pojedinih dijelova muznih uređaja
 5. Identificirati greške i nepravilnosti pri mužnji
 6. Opisati procese automatizacije i robotizacije u mužnji
 7. Opisati sustav za hlađenje mlijeka
 8. Definirati segmente održavanja tehničkih sustava u mužnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Alen Džidić (2013.) Laktacija i strojna mužnja
 2. Matija Domaćinović i sur. (2009.) Proizvodnja mlijeka
 3. Jasmina Havranek i sur. (2003.) Mlijeko- od farme do mljekare
 4. Ivan Bogut i sur. (2001.) Anatomija i fiziologija domaćih životinja
 5. Rudolf Emert i sur. (1997.) Popravak poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Horst Eichhorn (1985): Landtechnik, Stuttgart
 2. Jozef Lobetka (1980): Tehnika a mechanizácia živočišnej výroby
 3. Hall et al. (1977) Machine Milking

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2. Uvod u proizvodnju mlijeka, Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (Domaćinović i sur. (2009.)) 2
3. Anatomija vimena, mliječna žljezda, Vime krave, Krvotok vimena (Džidić (2013.); Bogut (2001); Hall et al. (1977)) 3
4. Fizijologija nastanka i izlučivanja mlijeka, hormoni u proizvodnji i izlučivanju mlijeka (Džidić (2013.); Bogut (2001); Hall et al. (1977)) 4
5. Priprema za mužnju, tijek mužnje, zdravstveni pregled vimena, bolesti vimena (Domaćinović i sur. (2009.); Havranek i sur. (2003.)) 5
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
  Povjesni razvoj tehničkih sustava za mužnju, tehničkih sustava u mužnji, podjela tehničkih sustava za mužnju (Hall et al. (1977); Havranek i sur. (2003.)) 6
7. Polustacionirani sustavi za mužnju, stacionirani sustavi za mužnju, automatizirani postupci mužnje (Domaćinović i sur. (2009.); Havranek i sur. (2003.);Hall et al. (1977)) 7
8. Hlađenje mlijeka, sustavi za hlađenje mlijeka (Domaćinović i sur. (2009.); Havranek i sur. (2003.);Hall et al. (1977)) 8
9. Drugi parcijalni ispit 6,7,8
  Higijena mužnje i muzne opreme, higijena smještaja životinja, higijena muznog prostora (Domaćinović i sur. (2009.); Havranek i sur. (2003.);Emert i sur (1997.); Hall et al. (1977)) 9
10. Održavanja tehničkih sustava za mužnju, (Domaćinović i sur. (2009.); Emert i sur (1997.)) 10
11. Održavanje pogonskog dijela (Domaćinović i sur. (2009.); Emert i sur (1997.)) 11
12. Održavanje muznog dijela (Domaćinović i sur. (2009.); Emert i sur (1997.)) 12
13. Treći parcijalni ispit 9,10,11,12

Ispitni rokovi