Oplemenjivanje krmnog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Suradnici

Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Ciljevi predmeta

Naučiti studente metode i ciljeve oplemenjivanja jednogodišnjih i višegodišnjih leguminoza i trava.

Ishodi učenja

 1. Procijeniti sadašnje i predvidjeti buduće potrebe za svojstvima krmnog bilja koja su određena genetičkom osnovom
 2. Postaviti ciljeve oplemenjivanja krmnih kultura u skladu s potrebama.
 3. Odabrati metode oplemenjivanja krmnih kultura.
 4. Prikupiti polaznu kolekciju genotipova i kontinuirano je proširivati s elitnim sortama, starim sortama, ekotipovima, divljim srodnicima, mutantima i drugim egzotičnim genotipovima.
 5. Isplanirati stvaranje nove genetske varijabilnosti konvencionalnim metodama (križanje) i upoznati se s nekonvencio- nalnim metodama (podvostručavanje kromosoma, dihaploidizacija, induciranje mutacija, transgena tehnologija).
 6. Isplanirati provođenje selekcije unutar oplemenjivačke populacije.
 7. Isplanirati stvaranje kandidata novih sorti tipa sorte populacije, sintetičke sorte ili inbred linije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Oplemenjivanje krmnog bilje
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ranko Gantner
Šifra modula (nastavnički portal): 69034
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi (izborni modul)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 30 1,0 5
Pohađanje seminara 5 0,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Handbook of Plant Breeding (vol.5) – Fodder Crops and Amenity Grasses. Springer Science+Business Media LLC. New York, USA.
 2. Borojević, S. (1981.): Principi i metode oplemenjivanja bilja. Univerzitet u Novom Sadu. Novi Sad, Srbija.
 3. Casey, R., Davies, D. R. (1993.): Peas: genetics, molecular biology and biotechnology. CAB International. Wallingford, UK.
 4. Hanson, A. A. (1988.): Alfalfa and Alfalfa Improvement. Amer Society of Agronomy. Madison, USA.
 5. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996.): Oplemenjivanje bilja. Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Osijeku, 1996.
 6. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 7. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 8. Taylor, N.L., Quiesenberry, K.H. (1996.): Red Clover Science. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht.
 9. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Uloga krmnog bilja u multifunkcionalnoj poljoprivredi. Ciljevi oplemenjivanja krmnog bilja (prinos krme, kvaliteta krme, prinos sjemena, otpornost na abiotski i biotski stress). Reheul, D., De Cauwer, B., Cougnon, M. (2010.): The Role of Forage Crops in Multifunctional Agriculture. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. Casler, M. D., van Santen, E. (2010.): Breeding Objectives in Forages. Duller, S., Thorogood, D., Bonos, S. A. (2010.): Breeding for Grass Seed Yield. 1,2
2. Genetski resursi u oplemenjivanju krmnog bilja. Boller, B., Greene, S. L. (2010.): Genetic Resources. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 4
3. Metode oplemenjivanja kod stranooplodnih vrsta. Posselt, U. K. (2010.): Breeding Methods in Cross-Pollinated Species. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 3
4. Biotehnološke i molekularne metode u oplemenjivanju krmnog bilja. Koelliker, R., Rosellini, D., Wang, Z.-Y. (2010.): Development and Application of Biotechnological and Molecular Genetic Tools. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
5. Kontrola izlaska novih kultivara i distribucije sjemena. Gilliland, T. J. (2010.): Control of Cultivar Release and Distribution. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 7
6. Oplemenjivanje ljuljeva (Lolium sp.) Humfreys, M., Feuerstein, U., Vandewalle, M., Baert, J. (2010.): Ryegrasses. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
7. Oplemenjivanje vlasulja (Festuca sp.). Rognli, O. A., Saha, M. C., Bhamidimarri, S., van der Heijden, S. (2010.): Fescues. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
8. Festulolium hibridi. Ghesquiere, M., Humphreys, M. W. (2010.): Festulolium. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
9. Oplemenjivanje klupčaste oštrice (Dactilys glomerata L.). Sanada, Y., Gras, M.-C., van Santen, E. (2010.): Cocksfoot. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
10. Oplemenjivanje mačjeg repka (Phleum pretense L.). Tamaki, H., Baert, J., Marum, P. (2010.): Timothy. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
11. Oplemenjivanje vlasulje livadne (Poa sp.). Huff, D. (2010.): Bluegrasses. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
12. Ostale (manje zastupljene) krmne trave. Zurek, G., Ševčikova, M. (2010.): Minor Grass Species. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
13. Lucerna (Medicago sp.). Veronesi, F., Brummer, E. C., Huyghe, C. (2010.): Alfalfa. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996.): Oplemenjivanje bilja. Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Osijeku, 1996. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska. 2-7
14. Crvena djetelina (Trifolium pretense L.) Boller, B., Schubiger, F. X., Koelliker, R. (2010.): Red Clover. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
15. Bijela djetelina (Trifolium repens L.). Abberton, M. T., Marshall, A. H. (2010.): White Clover. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
16. Ostale (manje zastupljene) višegodišnje krmne mahunarke. Piano, E., Pecetti, L. (2010.): Minor Legume Species. U: Boller, B., Posselt, U. K., Veronesi, F. (2010.): Fodder Crops and Amenity Grasses (Handbook of Plant Breeding volume 5). Springer Science+Business Media, LLC, New York. 2-7
17. Jednogodišnje mahunarke za voluminoznu krmu i zrno. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska. 2-7

Ispitni rokovi