Poslovni strani jezik - Engleski

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Suradnici

Ciljevi predmeta

Obogaćivanje vokabulara stručnim riječima i frazama radom na tekstovima (didaktizirana ili izvorna stručnom literaturom iz različitih izvora) ili pomoću video/audio materijala. Obrađuju se i aktualne relevantne teme s područja poslovne komunikacije. Čitanje s razumijevanjem, razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta, usvajanje novih leksičkih jedinica. Rješavanje gramatičkih zadataka, primjena usvojenih gramatičkih principa u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi ili pisanja kraćih sastavaka. Čitanje zadanih tekstova te njihova analiza uz poznavanje leksika, razumijevanje teksta i upotrebu gramatičkih kategorija, koje se pojavljuju u tekstu. Sudjelovanje u raspravama na zadanu temu i iznošenje vlastitih stavova na engleskom jeziku.

Ishodi učenja

  1. usmena rasprava bazirana na pročitanom teksta ili slušanom razgovoru na stranom jeziku, izrada pismenog sažetka s točno određenim brojem riječi
  2. interpretacija teksta,
  3. primjena osnova poslovnog komuniciranja na engleskom jeziku,
  4. primjena informatičkih znanja u prikupljanju informacija na stranom jeziku u vezi određene teme
  5. analiza grafičkih podataka (tablica, grafova, karata i sl.),
  6. pisanje eseja ili izrada prezentacije o temi s područja poslovne komunkacije.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,2 --
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1 20%
Pismeni ispit 1,9 40%
Usmeni ispit 1,9 40%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009
  2. Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010
  3. Oxford Dictionary f Business English for Learners of English, OUP 2003
  4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Introduction to the module Work and jobs, Ways of Working (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp.10-14) Writing a CV or resumé (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005; pp. R52) 1-3, 6
2. Recruitment and selection, Skills and qualifications, Pay and benefit (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 14-18) Being interviewed and networking; Managing people (Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 20-24) 1-3, 6
3. Business people and business leaders, Organizations 1-2 (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 28-32) Talking about ability (Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 38-40) 1-3, 6
4. Marketing: Buyers, sellers and the market, Makets and competitors, The four P's Bill Mascull: (Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 46-50 & pp.60-62) 1-3, 6
5. Marketing: Products and brands, Price, Place, Promotion, The Internet and e-commerce (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 54-60) 1-3, 6
6. Money: Sales and costs, Profitability and unprofitability, Getting paid (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 62-68) Making comparison Bourke and Maris: Business Grammas (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 30-32) 1-6
7. Finance and the economy: Personal finance, Financial centres (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; 78-82) 1-6
8. Finance and the economy: Trading, Indicators (1-2) (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 82-88) 1-6
9. Wrongdoing and corruption, Ethics (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 88-92) Agreeing and disagreeing Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 26-28) 1-3
10. Culture: Business across cultures (1-3) (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 98-104) 1-6
11. Telephone, fax and email (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 104-116) Asking questions Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp.16-18) Writing emails, faxes and memos (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005; pp. R56), Telephoning (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005; pp.R57), Electronic messaging (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005; pp.R57) 1-6
12. Meetings (1-5) (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 116-126) Talking about progress and change, Talking about possibilities (Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp.42-50) 1-3,6
13. Presentation (1-3) (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 126-132) Giving and receiving feedback Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 62-66) 1-6
14. Negotiations (1-4) (Bill Mascull: Business Vocabulary in Use (Intermediate), Cambridge University Press, 2009; pp. 132-142) Making and responding to requests, Making suggestions and giving advice, Being tactful, Forecasting and predicting (Bourke and Maris: Business Grammar (Intermediate), Oxford University Press, 2010; pp. 54- 62, pp.66-70, pp. 82-86) 1-6

Ispitni rokovi