Primjena GIS-a u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s primjenom GIS tehnologija i preciznom poljoprivredom osobito u uzgoju hortikulturnog bilja. Seminarskim radom obučiti kandidate za samostalnu interpretaciju satelitskih i avio snimaka te korištenjum digitalnih podloga. Putem već izrađenih studija primjene GIS-a u hortikulturi te projekata pristupnike obučiti za sudjelovanje na istim.

Ishodi učenja

 1. Opisati načela i funkcioniranje GIS tehnologije – digitalna aero i satelitska fotogrametrija, tematske karte (D)GPS.
 2. Navesti i obrazložiti primjenu daljinskih istraživanja u poljoprivredi – navesti i pojasniti primjere u praksi.
 3. Objasniti preciznu poljoprivredu, te navesti područja moguće uporabe u poljoprivredi – hortikulturi.
 4. Imterpretirati i praktično pokazati korištenje baza podataka (ekspertni sustav) i opisati izradu tematskih karata u hortikulturi..
 5. Opisati regionalizaciju hortikulturnog bilja u GIS okruženju – tematske karte i katastri.
 6. Opisati agrotehničke zahvate u sustavu precizne poljoprivrede (navigacija, gnojidba i zaštita bilja od štetočinja) u hortikulturi.
 7. Opisati metodologiju izrade i objasniti primjer izrade karte zelenila, karata urbanih sklopova i ostalih hortikulturnih sastavnica.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Primjena GIS-a u hortikulturi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 69079
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 5 0,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. www.arkod.hr

Izborna literatura

 1. Burrough P. A., McDonnell R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
Temeljna načela i funkcioniranje GIS-a i sastavnica. Način funkcioniranja GIS-a. (D)GPS i GPS sustav i Osnove zemljišnog informacijskog sustava ZIS- LIS.. Izrada tematskih karata u poljoprivredi, posebno karte namjene za hortikulturne vrste. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11- 79 i 90-108. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, str. 7-57. www.arkod.hr 1
2. Primjena daljinskih istraživanja u poljoprivredi – primjeri u praksi, studije i projekti. Precizna poljoprivreda područja uporabe u poljoprivredi – hortikulturi. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 111-197 i 214-239. 2,3
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,
Korištenje baza podataka (ekspertni sustav) i izrada tematskih karata u hortikulturi- modeli. Regionalizacija hortikulturnog bilja u GIS okruženju – tematske karte i katastri. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 120-176. 4,5
4. ARKOD – LPIS sustav; Poljoprivredne karte – karte prinosa, karte hraniva te pristup izradi karata; Agrotehnika u sustavu Precizne poljoprivrede. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 63-75, 214-239. www.arkod.hr 6
5. Metodologija izrade i primjer izrade karte zelenila, karata urbanih sklopova i ostalih hortikulturnih sastavnica. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 139-175. 7
6. Drugi parcijalni ispit 3,4,5

Ispitni rokovi