Procjena pogodnosti zemljišta

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi predmeta

Studenti stječu znanja potrebna u procjeni pogodnosti zemljišta za određene namjene unutar poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, trajni nasadi, povrćarstvo i stočarstvo). Upoznaju se s klasifikacijom pogodnosti zemljišta (bonitiranje, FAO AEZ, GIS i dr.) savladavajući temelje geografske determinacije prirodnih uvjeta i povezujući ih s fizikalno-kemijskim svojstvima tla/ zemljišta te praktično na primjerima određuju pogodnosti i rizike korištenja pojedinih terena u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. nabrojiti i objasniti metode sistematiziranja zemljišta prema njihovom proizvodnom potencijalu
 2. usporediti klasične metode bonitiranja zemljišta s modernim ekspertnim računalnim sustavom
 3. napraviti bazu podataka za procjenu pogodnosti zemljišta prema izabranim kriterijima
 4. analizirati podatke i preporučiti optimalni način korištenja zemljišta
 5. upotrijebiti GIS-alate za izradu karata različitih mjerila
 6. odrediti kriterije za agregiranje kvantitativnih svojstava zemljišta u kvalitativne razrede pogodnosti

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Procjena pogodnosti zemljišta
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović
Šifra modula (nastavnički portal): 69048
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb.
 3. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb.
 4. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 5. FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http:// www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm

Izborna literatura

 1. Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb.
 2. Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/teach/le/s494toc.htm
 3. FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm
 4. Shahid, S.A., Taha, F.K., Abdelfattah, M.A. (Editors) (2013): Developments in Soil Classification, Land Use Planning and Policy Implications. ISBN 978-94-007-5332-7 (eBook). Springer Dordrecht Heidelberg New York London.
 5. Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. (2009): Mapping Geomorphological Environments. e-ISBN 978-3-642- 01950-0. Springer Dordrecht Heidelberg New York London.
 6. Zakoni i Pravilnici o gospodarenju i vrednovanju poljoprivrednog zemljišta

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obvezama studenata tijekom nastave Klasifikacija zemljišta prema pogodnosti Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm 1
2. Klasifikacija zemljišta prema pogodnosti Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm Shahid, S.A., Taha, F.K., Abdelfattah, M.A. (Editors) (2013): Developments in Soil Classification, Land Use Planning and Policy Implications. ISBN 978-94-007-5332-7 (eBook). Springer Dordrecht Heidelberg New York London. 1
3. Klasifikacija zemljišta prema pogodnosti FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm 1
4. Klasifikacija zemljišta prema pogodnosti FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm 1
5. Klasifikacija zemljišta prema pogodnosti Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm 1
6. Prvi parcijalni ispit 1
Utvrđivanje pogodnosti zemljišta Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm Zakoni i Pravilnici o gospodarenju i vrednovanju poljoprivrednog zemljišta 2
7. Utvrđivanje pogodnosti zemljišta Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm 2
8. Utvrđivanje pogodnosti zemljišta FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm Zakoni i Pravilnici o gospodarenju i vrednovanju poljoprivrednog zemljišta 3
9. Utvrđivanje pogodnosti zemljišta Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm Zakoni i Pravilnici o gospodarenju i vrednovanju poljoprivrednog zemljišta 3, 4
10. Utvrđivanje pogodnosti zemljišta Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm Zakoni i Pravilnici o gospodarenju i vrednovanju poljoprivrednog zemljišta 3, 4
11. Drugi parcijalni ispit 2, 3, 4
Vizualizacija pogodnosti zemljišta Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. 3, 5
12. Vizualizacija pogodnosti zemljišta Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Frančula N. (2004): Digitalna kartografija- treće prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet. Zagreb. Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. (2009): Mapping Geomorphological Environments. e-ISBN 978-3-642-01950-0. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. 3, 4, 5
13. Vizualizacija pogodnosti zemljišta Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A. (2009): Mapping Geomorphological Environments. e-ISBN 978-3-642-01950-0. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. 4, 6
14. Vizualizacija pogodnosti zemljišta Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm 4, 5, 6
15. Vizualizacija pogodnosti zemljišta Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Rossiter, D.G. (1994): Lecture Notes: Land Evaluation. Cornell University Department of Soil, Crop, & Atmospheric Sciences. SCAS Teaching Series No.T94-1. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/ teach/le/s494toc.htm 4, 5, 6
16. Treći parcijalni ispit 3,4,5,6

Ispitni rokovi

 

Ispiti će se održavati u kabinetu profesora prema sljedećem rasporedu:

Ispitni rokovi

- 14.11.2017.    u 1200 h

- 16.01.2018.    u 1200 h

- 06.02.2018.    u 1200 h

- 20.02.2018.    u 1200 h

- 17.04.2018.   u 1200 h

- 15.05.2018.   u 1200 h

- 19.06.2018.   u 1200 h

- 03.07.2018.   u 1200 h

- 11.09.2018.   u 1200 h

- 25.09.2018.   u 1200 h