Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu

Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s trendovima razvoja tehničkih sustava u povrćarskoj i cvjećarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Opisati trendove razvoja tehničkih sustava korištenih u povrćarskoj i cvjećarskoj proizvodnji
 2. Isplanirati racionalni broj pogonskih i radnih agregata za konkretnu proizvodnu površinu i strukturu sjetve u zatvorenom prostoru (staklenik/plastenik)
 3. Definirati ekološke, ekonomske i ergonomske parametre u mehaniziranoj proizvodnji povrća i cvijeća
 4. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja razvoja tehničkih sustava koji se upotrebljavaju u proizvodnji povrća i cvijeća

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 69081
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Bajkin, A.: Mehanizacija u povrtarstvu, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1994.
 2. Bajkin, A., Orlović, S., Ponjičan, O., Somer, D.: Mašine u hortikulturi, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2005.
 3. Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, 1997.
 4. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Tisak „Zebra“, Vinkovci, 2009.
 5. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva-samostalna ili udružena, „Agronomska revija“ specijalno izdanje br. 1, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Novi Sad, 2006.
 6. Zimmer, R., Košutić, S., Kovačev, I., Zimmer, D.: Integralna tehnika obrade tla i sjetve, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, web izdanje, (sveučilišni priručnik), Osijek, 2014.
 7. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Brčić, J.: Mehanizacija u biljnojproizvodnji, „Školskaknjiga“, Zagreb, 1987.
 2. Storck, H.: TaschenbuchdesGartenbaues, 3. Auflage, Verlag Eugen UlmerGmbH& Co, Stuttgart (Hohenheim), 19941. Rannertshauser, J.: ThermischeUnkrautbekampung, KTBL – ArbeitsblattNr. 0665, Berlin, 1990.
 3. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivrednatehnika u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 2009.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Integralna tehnika biljne proizvodnje. Razvoj oruđa za osnovnu obradu tla. Temeljni sustavi obrade tla. Usporedba obrade tla plugovima i rovilom. Integralna obrada tla i sjetve. Zimmer, R. i sur. Integralna tehnika obrade tla i sjetve, str. 6-13, 24-50. 1
2. Opis i algoritam inteligentnog sustava za upravljanja mikroklimom u zatvorenom prostoru. Najvažnije skupine agrotehničkih mjera u hortikulturi. Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 1-6. 1
3. Tehničko-tehnološke podloge za izbor staklenika/plastenika. Tip, noseća konstrukcija i lokacija staklenika/plastenika. Izbor pokrovnog materijala. Grijanje staklenika / plastenika obnovljivim izvorima energije. Primjer pojednostavljenog proračuna termičke snage za grijanje staklenika/ plastenika. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva-samostalna ili udružena, str. 15-35. 2
4. Izbor podloge za uzgoj bilja u zatvorenim objektima. Supstrati. Izvedbe uređaja i princip ventiliranje staklenika/plastenika. Tip i izvedba uređaja za obogaćivanje ugljičnim dioksidom zatvorenog objekta. Uređaj za navodnjavanje i fertilizaciju povrća i cvijeća u stakleniku/ plasteniku. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva-samostalna ili udružena, str. 36-49. 2
5. Novi tehnološki postupci i razvoj opreme za zaštitu bilja u stakleniku/plasteniku. Pojam itegralne zaštite bilja. Biološka kontrola štetočinja. Uporaba kišnog krila s mlaznicama za navodnjavanje/fertilizaciju i kemijsku zaštitu bilja. Opis i princip rada pulsnog zamagljivača. Sumporni gorionik za zaštitu od pepelnice. Uvođenje robota u zaštiti bilja. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva- samostalna ili udružena, str. 50-53. 2, 3
6. Algoritam procesa proizvodnje prijesadnica u kontejnerima. Poluautomatska sijačica za sjetvu kontejnera. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi poluautomatskog postrojenja za proizvodnju prijesadnica u kontejnerima. Razvoj robota za pikiranje prijesadnica.Sijačice za formiranje stalnih tragova (tehnoloških traka). Primjena poluautomatskih sadilica s mogućnošću postavljanja folije na tlo. Automatske sadilice prijesadnica. Razvoj sadilica prijesadnica. Primjena robota u sadnji povrća i cvijeća. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva-samostalna ili udružena, str. 54-57. 1, 3
7. Suvremeni postupci i oprema za unaprjeđenje svjetlosnih i toplinskih uvjeta u staklenicima/ plastenicima. Mjere za snižavanjem temperature i osvjetljenosti. Mjere za smanjenje gubitka toplinske energije. Kontrola upravljanja vegetacijskim čimbenicima u staklenicima/ plastenicima. Napredni sustavi kontrole i upravljanja tehnološkim postupcima u proizvodnji povrća i cvijeća. Martinov, M. i sur.: Tehničko-ekonomske osnove za izbor plastenika/staklenika za komercijalna gazdinstva-samostalna ili udružena, str. 59-68. 1, 2, 3
8. Općenito o pneumatskoj aspiraciji štetnika s naglaskom na uništavanje krumpirove zlatice na otvorenom prostoru. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi leđnog aspiratora krumpirove zlatice. Osnovna podešavanja traktorskog aspiratora krumpirove zlatice. Oruđa za izvođenje mehaničke njege povrća i cvijeća. Termički kultivatori. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 168-170., 178-187. 1, 3
9. Razvoj strojeva i uređaja za berbu korijenastog, lukovičastog povrća i zavađenje krumpira. Bajkin, A., Mehanizacija u povrtarstvu, str. 188-237., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 167-173.,Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 138-141. 1, 3
10. Razvoj strojeva i uređaja za berbu lisnatog povrća, za berbu kupusa, cvjetače, korabice, kelja pupčara, salate i špinata. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 188-237., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str., 174-175.,Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 138-141. 1, 3
11. Razvoj strojeva i uređaja za berbu, rajčice, paprika lubenica, dinja, krastavaca, graška, mahuna, kukuruza šećerca i šparoge. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 266-322., Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 145-153. 1, 3
12. Agrarna informacijska tehnologija. Temell i uzgoja bilja prema specifičnosti tla i položaju. Regulacijski i mjerni sustavi u vozilima i strojevima. Trendovi razvoja informacijskih tehnologija u poljoprivredi. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, str. 246-259. 1, 3
13. Prezentacije seminarskih radova 4

Ispitni rokovi