Ruralni turizam

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajem i funkcijom ruralnog turizma kroz vezu poljoprivrede i turizma uvažavajući prostorne, gospodarske i sociokulturne okvire za razvoj ruralnog turizma.

Ishodi učenja

 1. Poznavati temeljna načela i pojmove turizma
 2. Objasniti razvoj ruralnog turizma u nacionalnim i internacionalnim okvirima
 3. Poznavati zakonsku regulativu u turizmu
 4. Identificirati specifičnosti ruralnog turizma
 5. Objasniti koncepcijski okvir razvoja ruralnog turizma
 6. Definirati strateške pravce razvoja turizma

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ruralni turizam
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Šifra modula (nastavnički portal): 69049
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ružić, P. (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj, IMO, Zagreb (knjiga)
 2. Vukonić, B., Keča K. (2000): Turizam i razvoj: pojam, načela i postupci, Ekonomski fakultet Zagreb i Mikrorad, Zagreb (knjiga)
 3. Vizjak, A.(1997): Hrvatski turizam u Europskoj i svjetskoj turističkoj razmjeni, Hotelijerski fakultet u Opatiji, Opatija (knjiga)
 4. Pirjavec, B., Kesar, O. (2002): Počela turizma, Mikrorad i Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb (udžbenik)
 5. www.oecd.org (e-book)

Izborna literatura

 1. Vukonić, B., Čavlek, N.(2002): Rethinking of education and training for tourism, Graduate School of Economics/ Business, Sveučilište u Zagrebu i Mikrorad, Zagreb (knjiga) Muller, H.(2004): Turizam i ekologija, Masmedia, Zagreb (knjiga) Sudarić, T. (2004): Poduzetnički marketing u agroturizmu, Magistarski rad, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (radovi) Trbović Karen, L. (1991): Razvoj sela putem ruralnog razvitka, Magistarski rad, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb(radovi)
 2. Kušen, E. (2003): Uređivanje, razvoj i obnova hrvatskog ruralnog prostora, Sociologija sela, br 59/160, str.29-45. (radovi)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam, termini i oblici ruralnog turizma. Stanje ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 10-79. 1, 2
2. Pretpostavke razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 86-138. 2
3. Zakonska legislativa u turizmu. www.mint.hr 3
4. Ekonomski i neekonomski učinci od ruralnog turizma. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 192-203. 2
5. Turistička seljačka obiteljska gospodarstva (TSOG), Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 131- 172; str.205. 1
6. Razvoj ruralnog turizma u zemljama Europske unije. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 248-270. 3
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Uloga poljoprivrede u turizmu. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 203-230. 4
8. Uloga baštine u ruralnom turizmu. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 227-238. 4
9. Koncepcijski okvir ruralnog turizma. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 88-127. 5
10. Funkcije turizma. Pirjavec, Kesar, Počela turizma, str. 27-46. 5
11. Gospodarski i sociokulturni okviri za razvoj turizma. www.mint.hr 6
12. Modeli razvoja ruralnog turizma. Ružić, Ruralni turizam u Hrvatskoj, str. 270-278. 6
13. Prezentacije seminarskih radova 1,2,3,4,5,6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
18.11. 2016. 10.00
17.01. 2017. 10.00
07.02. 2017. 10.00
21.02. 2017. 10.00
25.04. 2017. 10.00
16.05. 2017. 10.00
20.06. 2017. 10.00
04.07. 2017. 10.00
05.09. 2017. 10.00
20.09.2017. 10.00
26.09. 2017. 10.00
18.11. 2016. 10.00