Samonikle jestive i otrovne biljke

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje samonikle flore kroz značaj i rasprostranjenost u Republici Hrvatskoj. Determiniranje jestivog i otrovnog bilja. Određivanje hranidbenih vrijednosti i kalendara sakupljanja.

Ishodi učenja

 1. analizirati značenje i rasprostranjenost samoniklog jestivog bilja
 2. grupirati samoniklo jestivo bilje i usporediti prehrambenu vrijednost pojedinih biljnih dijelova
 3. opisati razvojne stadije i napraviti kalendar branja samoniklog jestivog bilja
 4. definirati otrovno samoniklo bilje i usporediti i prepoznati otrovno od jestivog samoniklog bilja
 5. klasificirati sistematski pregled jestivih i otrovnih vrsta stablašica

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Samoniklo jestivo i otrovno bilje
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 69050
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni - svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Grlić, Lj. (1980): Samoniklo jestivo bilje.Prosvjeta, Zagreb.
 2. Grlić, Lj. (1984):99 jestivih i otrovnih boba. Prosvjeta, Zagreb.
 3. Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Domac, R. (2002):Flora Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Knežević, M. (2006):Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Rasprostranjenost i značaj jestivog bilja. Podjela jestivog samoniklog bilja. Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagreb, str. 11-14. 1,2,5
2. Zeleno divlje povrće. Proklijale sjemenke. Jestivi cvjetovi. Korjenasto povrće. Divlji plodovi. Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagreb, str. 20-24. 2
3. Biljke krušarice i brašna. Začinsko bilje. Zamjena za kavu. .Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagreb, str. 24-26. 2
4. Otrovno bilje. .Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagreb, str. 26-31. 2,4,5
5. Gljive. Grlić, Lj. (1980): Samoniklo jestivo bilje.Prosvjeta, Zagreb, str. 15-63. 2,4
6. Kalendar branja. Grlić, Lj. (1986):Enciklopedija samoniklog jestivog bilja.August Cesarec, Zagrebstr. 353-364. 3
7. Prezentacije seminarskih radova. 1-5

Ispitni rokovi

 • 8. 11. 2016. u 10 sati
 • 10. 1. 2017. u 10 sati
 • 31. 1. 2017. u 10 sati
 • 14. 2. 2017. u 10 sati
 • 11. 4. 2017. u 10 sati
 • 16. 5. 2017. u 10 sati
 • 20. 6. 2017. u 10 sati
 • 4. 7. 2017. u 10 sati
 • 5. 9. 2017. u 10 sati
 • 19. 9. 2017. u 10 sati
 • + dekanski rok 20. 9. 2017 u 10 sati.

Svi ispiti se održavaju u prizemlju soba br. 011, ured R. Baličević.