Štetnici povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Ankica Sarajlić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s štetnicima i principima zaštite u povrću i cvijeću.

Ishodi učenja

 1. Opisati biologiju i ekologiju štetnika u povrću i cvijeću,
 2. Identificirati simptome napada i načine uzimanja uzoraka
 3. Kreirati načine integrirane zaštite bilja u povrću i cvijeću
 4. Odabrir pesticida po kulturama povrća i cvijeća te štetnicima,
 5. Vrijeme i način primjene mjera zaštiti, intefrirana zaštiti, karence.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Štetnici povrća i cvijeća
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Šifra modula (nastavnički portal): 69055
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zaštita bilja
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Maceljski, M., Cjetković, B., Ostojić, Z., Igrc-Barčić, J., Pagliarini, M., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća, Zrinski, Čakovec
 3. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec
 4. Ivezić M. (2014): Fitonematologija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 5. Raspudić E., Brmež M., Majić I., Sarajlić A. (2014): Insekticidi u zaštiti bilja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 6. Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi)

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
2. Biologija i ekologija štetnika u povrću, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Štetočinje povrća (odabrana poglavlja) 1
3. Biologija i ekologija štetnika u cvijeću, Maceljski, Poljoprivredna entoomologija (odabrana poglavlja), Ivezić, Fitonematologija (odabrana poglavlja) 1
4. Simptomi napada, Maceljski, Štetočinje povrća (odabrana poglavlja), Ivezić, Fitonematologija (odabrana poglavlja) 2
parcijalni ispit 1,2
5. Metodologija uzimanja uzoraka. , Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 2
parcijalni ispit 2
6. Izbor pesticida po kulturama i štetnicima, vrijeme i način primjene, karence. , Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja-priručnik, Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 4
7. Principi integrirane zaštite bilja., Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja-priručnik, Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 3,5
parcijalni ispit 3,4,5
8. Prezentacije seminarskih radova 1-5
završni usmeni ispit 1-5

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.