Štetnici ratarskih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s najznačajnijim štetnicima ratarskih kultura.

Ishodi učenja

 1. Opisati biologiju i ekologiju štetnika u ratarstvu,
 2. Identificirati simptome napada i načine uzimanja uzoraka
 3. Kreirati načine integrirane zaštite bilja u ratarsvu
 4. Odabrir pesticida po kulturama i štetnicima, vrijeme i način primjene, karence

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Štetnici ratarskih kultura
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Šifra modula (nastavnički portal): 69056
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zaštita bilja
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 30 1,0 10
Pohađanje vježbi 10 0,33 5
Pohađanje seminara 35 1,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec
 3. Ćosić J., Ivezić M., Štefanić E., Šamota D., Kalinović I., Rozman V., Liška A., Ranogajec Lj. (2008): Najznačajniji štetnici bolesti i korovi u ratarskoj proizvodnji, Osječko-baranjska županija

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
2. biologija i ekologija štetnika žitarica, simptomi napada, metodologija uzimanja uzoraka. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 1-4
3. parcijalni ispit 1-4
4. biologija i ekologija štetnika industrijskog bilja, simptomi napada, metodologija uzimanja uzoraka, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 1-4
5. parcijalni ispit 1-4
6. biologija i ekologija štetnika krmnog bilja, simptomi napada, metodologija uzimanja uzoraka, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 1-4
7. parcijalni ispit 1-4
8. biologija i ekologija štetnika u skladištima, simptomi napada, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 1-4
9. parcijalni ispit 1-4
10. prezentacije seminarskih radova 1-4
11. završni usmeni ispit 1-4

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.

DOC.DR.SC. IVANA MAJIĆ

 • 9.11.2016.
 • 11.1.2017.
 • 1.2.2017.
 • 15.2.2017.
 • 12.4.2017.
 • 3.5.2017.
 • 12.6.2017.
 • 29.6.2017.
 • 13.7.2017.
 • 6.9.2017.
 • 20.9.2017. DEKANSKI
 • 25.9.2017.

ISPITI će se održati u 10 h

KONZULTACIJE su svake srijede (10-12 h)

Ispiti i konzultacije održati će se u kabinetu br. 407, IV kat