Štetočine u voćnjacima i vinogradima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Prof.dr.sc. Renata Baličević
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s biologijom, ekologijom i mjerama suzbijanja najvažnijih štetnika i uzročnika bolesti i korovima u voćnjacima i vinogradima te mjerama suzbijanja.

Ishodi učenja

 1. Opisati biologiju i sistematiku najvažnijih štetnih kukaca i nematoda u voćarstvu i vinogradarstvu
 2. Prepoznati simptome na biljkama uslijed napada štetnih kukaca i fitoparazitnih nematoda
 3. Preporučiti plan zaštite od štetnih kukaca i štetnih nematoda u trajnim nasadima
 4. Opisati biologiju i sistematiku najvažnijih uzročnika bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
 5. Prepoznati simptome biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
 6. Preporučiti zaštitu od biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
 7. Opisati biologiju i ekologiju najznačajnijih korova u voćnjacima i vinogradima
 8. Preporučiti plan suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Štetočinje u voćnjacima i vinogradima
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mirjana Brmež
Šifra modula (nastavnički portal): 69057
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Izborni modul, svi smjerovi
Diplomski sveučilišni studij/smjer Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić M. (2003.):Štetnici vinove loze i voćaka. Veleučilište u Požegi i Rijeci. Skripta, 1- 133.
 2. Ivezić, M. (2014): Fitonematologija. Grafika do.o.o. Osijek, p.p. 109.
 3. Ciglar, I. (1998.): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet, 5-301.
 4. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojič, Z., Barić, B. (2006.): Štetočinje vinove loze. Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet, 5-319.
 5. Kišpatić, J (1992.): Bolesti voćaka i vinove loze. Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet, 1-292.
 6. Jurković, D., Ćosić, J. (2003.): Zaštita vinograda i voćnjaka od uzročnika bolesti. Veleučilište u Požegi. Skripta, 1-83.
 7. Ćosić, J., Jurković, D., Vrandečić, K. (2006.): Praktikum iz fitopatologije. www.pfos.hr
 8. Cvjetković, B. (2010.): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze. Zrinski d.d., Čakovec, 418-505.
 9. Knežević M. (2006.): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku , Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 10. Baličević R., Ravlić M. (2014.): Herbicidi u zaštiti bilja , Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku , Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 11. Štetočine u voćnjacima i vinogradima

Izborna literatura

 1. Brmež, M., Jurković, D., Šamota, D., Baličević, R., Štefanić, E., Ranogajec, Lj. (2010): Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u voćarstvu i vinogradarstvu. Osječko-baranjska županija, Krromopak, Valpovo, p.p.60.
 2. Ivezić, M. (2008): Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu. Grafika do.o.o. Osijek, p.p. 202.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika kukaca i nematoda, te osnove uzorkovanja i prognoze pojave štetnih kukaca i nematoda u voćarstvu i vinogradarstvu Ivezić, 2003. Ivezić, 2014.(odabrana poglavlja) 1
Simptomi, biologija, mjere zaštite odabranih štetnih kukaca u voćarstvu i vinogradarstvu. zaštite. Ivezić, 2003. (odabrana poglavlja), Ciglar (1998) – odabrana poglavlja, Maceljski i sur. 2006 (odabrana poglavlja) 2
Simptomi i biologija štetnih nematoda u voćarstvu i vinogradarstvu. Ivezić (2014.) (odabrana poglavlja) 2
Mjere zaštite od štetnih kukaca i nematode u voćarstvu i vinogradarstvu 3
Prvi parcijalni ispit 1,2,3
2. Taksonomske kakakteristike pseudogljiva i gljiva. Prognoza pojave uzročnika bolesti u voćarstvu I vinogradarstvu. Ćosić i sur. 2006 (odabrana poglavlja) Cvjetković 2010. (odabrana poglavlja) 4
Simptomi, biologija, epidemiologija odabranih uzročnika bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu. Kišpatić 1992.(odabrana poglavlja), Jurković i Ćosić 2003.(odabrana poglavlja). 5
Mjere zaštite od biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu (Jurković i Ćosić 2003.(odabrana poglavlja). 6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6
3. Biologija i ekologija najznačajnijih korova u voćnjacima. Knežević 2006.(odabrana poglavlja), Baličević i Ravlić 2014. (odabrana poglavlja). 7
Biologija i ekologija najznačajnijih korova u vinogradima. Knežević 2006.(odabrana poglavlja), Baličević i Ravlić 2014. (odabrana poglavlja). 7
Mjere zaštite od biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu. Knežević 2006.(odabrana poglavlja), Baličević i Ravlić 2014. (odabrana poglavlja). 8
Treći parcijalni ispit 7,8

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

16.5.2017. u 9 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)

 

Ispiti će se održavati u kabinetu prof. Brmež, na 4. katu, soba 410.