Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

dr.sc. Maja Gregić
doc.dr.sc. Tina Bobić
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi predmeta

Studenti stječu znanja o stočarstvu u tropima i suptropima, te proizvodnim aspektima različitih proizvodnih sistema, kako bi bili u stanju shvatiti razlike između tropskih i europskih proizvodnih sustava. Uče o raspoloživim genetskim resursima, njihovom iskorištavanju i proizvodnom potencijalu. Osposobljavaju se za izradu razvojnih stočarskih projekata s tehničkog, organizacijskog i socio-ekonomskog motrišta. Upoznaju se s metodama vrednovanja ekoloških i ekonomskih konzekvenci strategije razvoja stočarstva.

Ishodi učenja

 1. opisati značaj različitih vrsta stoke u farmskom sistemu zemalja u razvoju, te nabrojati i protumačiti važnost pojedinih stočarskih proizvoda u tropskim i suptropskim krajevima,
 2. objasniti socijalnu i kulturalnu funkciju stočarske proizvodnje u tropskim i suptropskim područjima, te prepoznati i opisati vrste stoke važnih za opstanak ljudi u tom području,
 3. preporučiti kvalitetne uzgojne metode za poboljšanje genetskog potencijala stoke u zemljama u razvoju, te razviti postupke izrade projekata za analizu stočarskih proizvodnih potencijala zemalja u razvoju,
 4. ukazati na moguća ograničenja transfera tehnologije,
 5. kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke,
 6. predložiti uzgojne strategije za povećanje iskorištenja resursa u stočarstvu tropskih i suptropskih krajeva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Pero Mijić
Šifra modula (nastavnički portal): 69051
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 20 0,67 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Knežević, I., Mijić, P., Antunović, Z., Baban, M. (2009): Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Izborna literatura

 1. Legel. S. (1989): Nutztiere der Tropen und Subtropen. Band 1: Rinder. SHirzel Verlag, Leipzig.
 2. Pagot, J. (1992): Animal Production in the Tropics and Subtropics. The Macmillan Press Ltd.
 3. Payne, W. J. A., Hodges, J. (1997): Tropical Cattle, origins, breeds and breeding policies. Blackwell Science, Ltd.
 4. Payne, W. J. A., Wilson, R. T. (1999.): An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics. Blackwell Science, Ltd.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Predavanje 1.: Utjecaj klime na stočarsku proizvodnju. Fiziološke osobitosti domaćih životinja. Utjecaj tropskih klimatskih uvjeta na stočarsku proizvodnju. Stočarska proizvodnja. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 11-33. 1
2. Predavanje 2.: Goveda i njihovi srodnici u tropskim i suptropskim uvjetima. Deve u tropskim i suptropskim uvjetima. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 37-39. 2, 3
3. Ovce i koze u tropskim i suptropskim uvjetima. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 79-103; 104-128. 2, 3
4. Konji, magarci, mule i mazge u tropskim i suptropskim uvjetima. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 135-167. 2, 3
Prvi parcijalni ispit  
5. Vježba 1.: Mehanizmi regulacije tjelesne temperature. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 16-23. 2, 3, 4
6. Vježba 2.: Zaštita životinja od toplinskog stresa. Sustavi za ventilaciju i rashlađivanje. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 24-26. 1, 3
7. Vježba 3.: Proizvodi stočarstva, sporedni produkti, socijalna i kulturalna funkcija. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 11-12. 1, 2
8. Vježba 4.: Specijalne vrste stoke u tropima. Literatura: Knežević i sur. (2009.), 37-38; 79-80; 104-105; 135-136. Radni materijal s Vježbi 4. 3
9. Vježba 5.: Izrada idejnih tehnoloških i razvojnih projekata za pojedina klimatska područja i kategorije stoke i njihov razvoj. Literatura: Radni materijal s Vježbi 5. 4, 6
Drugi parcijalni ispit  
10. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5
11. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5
12. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5
13. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5
14. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5
15. Seminarski rad Literatura: Aktualne stručne i znanstvene teme iz stočarske proizvodnje tropskog i suptropskog područja (Stručna i znanstvena literatura) 5

Ispitni rokovi

DATUM VRIJEME
16.11.2016. 9.00 h
10.01.2017. 9.00 h
31.01.2017. 9.00 h
15.02.2017. 9.00 h
04.04.2017. 9.00 h
17.05.2017. 9.00 h
13.06.2017. 9.00 h
12.07.2017. 9.00 h
29.08.2017. 9.00 h
13.09.2017. 9.00 h
20.09.2017. 9.00 h

Ispiti će se održati u kabinetu profesora (1. kat, soba 122).