Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević

Ciljevi predmeta

Upoznavanje pristupnika sa specifičnostima odabranog modela proizvodnje. Utvrditi značaj i zastupljenost voćnih vrsta i grožđa izvan okvira konvencionalne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Usporediti prednosti i nedostatke sustava proizvodnje voćarskih kultura.
 2. Definirati tehnološke karakteristike proizvodnje u voćarstvu prema vrsti namjene (proizvodnja u svježem stanju za prehranu, konditorska industrija, proizvodnja sokova i alkoholnih pića)
 3. Argumentirati uspješnost integrirane i ekološke proizvodnje voća
 4. Opisati prednosti i nedostatke sustava proizvodnje u vinogradarstvu.
 5. Definirati tehnološke karakteristike proizvodnje u vinogradarstvu prema vrsti namjene (proizvodnja u svježem stanju, prerađevine, proizvodnja vina, sokova i alkoholnih pića)

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Mato Drenjančević
Šifra modula (nastavnički portal): 69082
Diplomski sveučilišni studij/smjer zajednička lista izbornih modula
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 70 2,33 15
Pohađanje vježbi 5 0,17 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. http://www.iobc-wprs.org/
 2. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju grožđa. http://www.mps.hr
 3. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća. http://www.mps.hr
 4. Mirošević, N., Karoglan-Kontić, J. ((2008): Vinogradarstvo, Globus, Zagreb
 5. Gvozdenović, D., Davidović. M. (1987.): Berba, čuvanje i pakovanje voća, Nolit, Beograd

Izborna literatura

 1. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br.137/12)
 2. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (»Narodne novine«, 91/01., 10/07.)
 3. Bulatović, S. (1989): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd
 4. Fregoni, M. (1986.): Viticultura generale, Universita Cattolica – Piacenza,; REDA, Roma
 5. Burić, D. (1981.): Vinogradarstvo I, Ćirpanov, Novi Sad

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Opis odabranih sustava proizvodnje voćarskih kultura (prednosti i nedostaci). http://www.iobc- wprs.org/ Tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća, str. 3-52. 1, 3
2. Tehnološke karakteristike proizvodnje voća prema vrsti namjene (proizvodnja u svježem stanju za prehranu, konditorska industrija, proizvodnja sokova i alkoholnih pića). Gvozdenović, Davidović: Berba, čuvanje i pakovanje voća, str.18-75; 165-209. 2
Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
3. Opis odabranih sustava proizvodnje u vinogradarstvu (prednosti i nedostaci). Mirošević, Karoglan-Kontić: Vinogradarstvo, str. 275-289. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju grožđa, str. 3-24. 4, 6
4. Tehnološke karakteristike proizvodnje grožđa prema vrsti namjene (proizvodnja u svježem stanju, prerađevine, proizvodnja vina, sokova i alkoholnih pića). Mirošević, Karoglan-Kontić: Vinogradarstvo, str. 7-10; 30-36; 75-98; 271-274. 5
Drugi parcijalni ispit 4, 5, 6

Ispitni rokovi

 • 20.09.2016. u 900 sati
 • 21.11.2016. u 900 sati
 • 16.01.2017. u 900 sati
 • 06.02.2017. u 900 sati
 • 20.02.2017. u 900 sati
 • 24.04.2017. u 900 sati
 • 22.05.2017. u 900 sati
 • 12.06.2017. u 900 sati
 • 03.07.2017. u 900 sati
 • 04.09.2017. u 900 sati
 • 18.09.2017. u 900 sati