Tehnički sustavi u navodnjavanju

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Monika Marković

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa suvremenim tehničkim sustavima – strojevima i opremom za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, te osnovnim tehničkim projektima i radom strojeva i opreme.

Ishodi učenja

 1. Objasniti problematiku neuređenog vodnog režima tla i tehničkih sustava za navodnjavanje
 2. Razumjeti probleme u projektiranju sustava i opreme za navodnjavanje
 3. Izabrati odgovarajući načine navodnjavanja i pripadajuće strojeve
 4. Odrediti elemente navodnjavanja i tehničke performanse sustava za navodnjavanje
 5. Definirati hidrauličke elemente pri navodnjavanju
 6. Upoznati specifičnosti navodnjavanja za razne grupe kultura
 7. Uvidjeti važnost održavanja opreme za navodnjavanje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 10%
Pohađanje vježbi 1,0 15%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,8 15%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja 2,2 0% 60% 0%
Pismeni ispit 0% 2,2% 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga)
 2. Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
 3. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik
 4. Madjar, S. Šoštarić Jasna (2009): Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Osječko-baranjska županija i Poljoprivredni fakultet Osijek, Kromopak d.o.o. Valpovo
 5. Kos, Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb
 6. Obelić, V. (1960): Osnovi projektiranja navodnjavanja kišenjem
 7. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga)
 8. Navodnjavanje poljoprivrednih kultura
 9. Poljoprivredne melioracije

Izborna literatura

 1. A. M. Micheal (1990): Irrigation Theory and practice. Vikas Publishing house PVT LTD New Delhi
 2. Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Problematika neuređenog vodo-zračnog režima u poljoprivrednom tlu Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 1,2
2. Višak i nedostatak vode u tlu, pojava suše Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 1
3. Tehnika navednjavanja Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 3,4
4. Načini navodnjavanja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 2,3
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Strojevi za izvođenje navodnjavanja Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Kos Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb 3
7. Klasični sustavi za navodnjavanje kišenjem rasprskivači Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 2,3,4,5
8. Samohodni uređaji za navodnjavanje Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 2,3,4,5
9. Održavanje sustava navodnjavanja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 8
10. Drugi parcijalni ispit 2-6
11. Strojevi za navodnjavanje na otvorenom Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 2,3
12. Strojevi za navodnjavanje u zaštićenom prostoru Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 2,3
13. Kompjuterizacija u navodnjavanju Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 6
14. Mikrorasprskivači I kapaljke Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 4,5,6,
15. Izrada projekata za navodnjavanje Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 1-8
  Treći parcijalni ispit 1-8

Ispitni rokovi