Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada

Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa suvremenim laboratorijskim i poljskim metodama ekspertize strojeva i uređaja za zaštitu trajnih nasada. Sadržaj omogućava detaljno poznavanje strojeva i uređaja, njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, regulaciju, te kvalitetu rada.

Ishodi učenja

 1. detaljno objasniti principe rada uređaja za zaštitu trajnih nasada voćaka i vinograda, teoriju rada mlaznica i ventilatora, gibanje homogeno razbijene otopine nakon izlaza iz mlaznica
 2. tehnička ekspertiza te određivanje pojedinih parametara s proračunima
 3. obaviti laboratorijsko i terensko ispitivanje strojeva i uređaja za zaštitu trajnih nasada (prskalice, raspršivači, zaprašivači i zamagljivači)
 4. izraditi i prezentirati zadanu temu iz modula Tehničko-eksploatacijske ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tehničko eksploatacijska ekspertiza u zaštiti trajnih nasada_izborni
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 69083
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni predmet na diplomskom studiju
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Banaj, Đ.: Elektronika u funkciji mjerenja eksploatacijskih veličina i pokazatelja proizvodnosti mašinsko-traktorskog agregata, magistarski rad, Novi Sad, 1991.
 2. Banaj, Đ. i suradnici: Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, sveučilišni udžbenik, Osijek, 2013.
 3. Banaj, Đ., Duvnjak, V.: Stanje radnog potencijala ratarskih prskalica u Kutjevu d. d., studija, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1999.
 4. Brčić, J. i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1995.
 5. Lukač, P., Šumanovac, L.: Zbirka rješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), Vinkovci, 2001.
 6. Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1992.
 7. Vojvodić, M., Brkić, D., Lukač, P.: Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), “Pro- Agrar” Zemun-Vinkovci, 1992.
 8. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Zaimović-Uzunović, N: Mjerna tehnika, Mašinski fakultet, Zenica, 2006.
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Kovačev, I., Zimmer, D.: Integralna tehnika obrade tla i sjetve, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, web izdanje, (sveučilišni priručnik), Osijek, 2014.

Nastavne cjeline

Nastave cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2. Konstrukcijske karakteristike strojeva i uređaja za primjenu pesticida-prskalica, raspršivača, zaprašivača i zamagljivča Brčić, J. i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1995. (str. 106-185) Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1992. 1,2,4
3. Kinetika I dezintegracija tekućine, pokrivanje biljne površine pesticidom, distribucija pesticide, potrebna količina kemikalija u primjeni, doza i koncentracija Brčić, J. i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1995. (str. 106-138) Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1992. 1,2,4
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
5. Podešenost agregata i svojstva aplikacije, Utvrđivanje brzine vožnje agregata, Teorijska širina i kut izbacivanja, Veličina kapljica, Zanošenje kapljica-“drift” Banaj, Đ. i suradnici: Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, sveučilišni udžbenik, Osijek, 2013. (str. 21-45) Brčić, J. i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1995. (str. 106-138) Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1992. 1,2,4
6. Teorija uštede vode u prskanju i raspršivanju Brčić, J. i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1995. (str. 118-185) Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1992. 1,2,4
7. Drugi parcijalni ispit 1,2,3
8. Tehnička ekspertiza i mjerenje pojedinih parametara s izračunom-prskalica, raspršivača, zaprašivača i zamagljivača 1,2,4
9. Eksploatacijska ekspertiza uređaja za zaštitu nasada voćaka i vinograda-prskalica, raspršivača, zaprašivača i zamagljivača 1,2,4
10. Treći parcijalni ispit 1,2,3
11. Završni ispit 1,2,3,4

Ispitni rokovi