Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
Alka Turalija , dipl.ing.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa biologijom pojedinih autohtonih drvenstih vrsta. Analizirati sadašnju uporabnu vrijednost kao i utvrditi potencijal za buduću selekciju (proizvodna, farmakološka, nutritivna, krajobrazna vrijednost). Utvrditi pojavnost navedenih vrsta na specifičnim lokalitetima i izvršiti kartiranje. Mogućnost očuvanja gen fonda kao krajobraznog i oblikovnog elementa unutar tradicionalnih vrtova. Potencijal komercijalnog uzgoja.

Ishodi učenja

 1. Opisati i definirati vrijednosti i gospodarski značaj voćnih autohtonih vrsta u RH.
 2. Poznavati principe selekcijskog odabira i uvršatavanja u komercijalnu proizvodnju prema vrstama namjene.
 3. Interpretirati pojavnosti tradicionalnih i autohtonih vrsta unutar tradicionalnog vrta.
 4. Opisati morfološke karakteristike i fiziologiju pojedinih vrsta.
 5. Prepoznati značaj tradicionalnog uzgoja voća i grožđa unutar tradicionalnog vrta.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,9 22,5%
seminarski rad 0,9 22,5%
pismeni ispit 2,2 55%
Usmeni ispit
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Bernkopf, S., Keppel, H., Novak R. (2003): Apfel, birnen und steinobst, Club niederosterreich, Wien
 2. MIljković, I. (1991): Suvremeno voćarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 3. Gaši, F., Kurtović, M., Nikolić, D., Pejić, I.: (2013):Genetika i oplemenjivanje jabuke, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Sarajevo
 4. Vrbanec, K., Jakopec, L., Ilijaš, I., Lučić, D. (2007): Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visoko- stablašica, Kerschoffeset d.o.o., Zagreb
 5. Jermić, T. (2007): Bazga, važnost, upotreba, uzgoj, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 6. Jemrić, Tomislav (2007): Cijepljenje i rezidba voćaka, Naklada Uliks, Rijeka
 7. Westwood, M. N. (1993): Temperature-zone pomology: physiology and culture, Timber Press, Inc., USA
 8. Baugher, T., Singha, S. (2003): Concise Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, Haworth Press
 9. Gvozdenović, D., Davidović, M. (1987): Berbe, čuvanje I pakovanje voća, Nolit, Beograd.
 10. Miljković, Ivo (2013): Načela berbe i skladištenja jabuke, Poljoprivredni institut Osijek, Jabuka net.2, Osijek
 11. http://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/www.ecpgr.cgiar.org/NW_and_WG_UPLOADS/Prunus/German%20
 12. http://www.fruit.usask.ca/geneticexchange.html

Nastave cjeline

Nastave cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Heterogenost tradicionalnih i autohtonih populacija višegodišnjih kultura Vrbanec: Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica, str. 7-15 Gaši, F., Kurtović, M., Nikolić, D., Pejić, I.: (2013):Genetika i oplemenjivanje jabuke, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Sarajevo, str. 10-23 1
2. Gen banke Vrbanec: Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica, str. 7-15 Gaši, F., Kurtović, M., Nikolić, D., Pejić, I.: (2013):Genetika i oplemenjivanje jabuke, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Sarajevo, str. 192-204 http://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/www.ecpgr.cgiar.org/NW_and_WG_UPLOADS/Prunus/ German%20National%20Fruit%20Genebank.pdf http://www.fruit.usask.ca/geneticexchange.html 1, 2
3. Potencijal selekcije odabranih vrsta (pomološke i proizvodno-tehnološke karakteristike, vrijednosna zastupljenost) Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 442, 419-493 Krpina: Voćarstvo, str. 257-259 Jemrić: Bazga, str. 25-35 Gaši, F., Kurtović, M., Nikolić, D., Pejić, I.: (2013):Genetika i oplemenjivanje jabuke, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Sarajevo, str. 16-23 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćakas, str. 120-124, 149-151, 167-169, 170-173 2, 3, 4
4. Vrste i sortimenti: mušmula, oskoruša, drijenak, pasji trn, dud, bazga, abdovina, šipak, nar, maslina i aronija Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 205-207, 209-211, 444-447, 500-518 Krpina: Voćarstvo, str. 263-272 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćakas, str. 120-124, 149-151, 167-169, 170-173 Jemrić: Bazga, str. 17-25, 46-51 Gaši, F., Kurtović, M., Nikolić, D., Pejić, I.: (2013):Genetika i oplemenjivanje jabuke, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Sarajevo, str. 120-152 Vrbanec: Priručnik tradicionalnih i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica, str. 15-79 3, 5
5. Dozrijevanje, čuvanje i skladištenje plodova. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 132-137 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 316-364 Gvozdenović, Davidović: Berba, čuvanje i pakovanje voća, str. 7-80, 165-210 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 103-115, 121-131, 209- 219, 265-273, 309-319 Miljković: Načela berbe i skladištenja jabuke, str. 5-81 Jemrić: Bazga. str. 65-69 4, 5

Ispitni rokovi