Tropske kulture

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Suradnici

doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa ekološkim, biološkim i gospodarstvenim značajkama najvažnijih tropskih kultura.

Ishodi učenja

 1. Agrikultura tropa
 2. Opisati utjecaj klime na agrikulturu tropa
 3. Opisati tropsku vegetaciju
 4. Opisati tropska tla
 5. Opisati sustave gospodarenja u tropima
 6. Najvažnije tropske kulture
 7. Opisati korištenje, specifičnosti kemijskog sastava, ekologiju morfologiju i proizvodnju tropskih usjeva za hranu, škrob, šećer, ulje, vlakna i začine
 8. Argumentirati mogućnosti uzgoja u našim krajevima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tropske kulture
Koordinator modula: Prof. dr.sc. Bojan Stipešević
Šifra modula (nastavnički portal): 69062
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni (za sve smjerove)
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Stipešević, B. Tropske kulture-predavanja. 2009.

Izborna literatura

 1. Webster, C.C., Wilson, P.N. (1980):Agriculture in the Tropics, Longman Group, Ltd
 2. Purseglave, J.W.(1985): Tropical crops: Dicotyledones, Longman Group Ltd
 3. Purseglave, J.W. (1985): Tropical crops: Monocotyledones, Vol 1 and 2 combined, Longman Group Ltd

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uvodno o tropima Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
2. Utjecaj klime na agrikulturu tropa Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
3. Tropska vegetacija Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
4. Tropska tla Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
5. Sustavi gospodarenja u tropima- sustavi obrade tla Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
6. Sustavi gospodarenja u tropima- načini gnojidbe Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
7. Sustavi gospodarenja u tropima- načini zaštite bilja i plodoredi Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
8. Sustavi gospodarenja u tropima- socio-ekonomski aspekti Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Webster i Wilson, Agriculture in the Tropics A
9. 1. parcijalni ispit  
Usjevi za hranu Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
10. Usjevi za hranu i napitke Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
11. Usjevi za škrob i šećer Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
12. Usjevi za ulje Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
13. Usjevi za vlakna Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
14. Začinski i ukrasni usjevi Stipešević, Tropske kulture-predavanja; Purseglave, Tropical crops B
15. 2. parcijalni ispit  
Prezentacije seminara

Ispitni rokovi

 • 23. 11. 2016. (izv. rok)
 • 13. 01. 2017. (izv. rok)
 • 10. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 24. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 12. 04. 2017. (izv. rok)
 • 10. 05. 2017. (izv. rok)
 • 14. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 28. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 08. 09. 2017. (red. jesenji rok)
 • 22. 09. 2017. (red. jesenji rok)

Početak ispita u 12:00, ispitno mjesto: kabinet profesora