Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

dr.sc. Monika Tkalec Kojić
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Seminarski rad 0,2 10%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek 
 4. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
 5. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 6. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Izborna literatura

 1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju u zaštićenim prostorima

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Vrste zaštićenih prostora. Plastenička proizvodnja u Hrvatskoj. Osnovni uvjeti za izgradnju zaštićenih prostora. 1,2
2. Plastenik – tehničke specifičnosti plastenika (konstrukcija, podizanje plastenika, materijali za pokrivanje, elementi plastenika, oprema za plastenike) 2,3
3. Mikroklima plastenika – regulacija svjetlosti, vode, vlage i kvalitete zraka. Sustavi za upravljanje proizvodnim procesima. 2,3,4
4. Načini proizvodnje u plastenicima – uzgoj u tlu, uzgoj u supstratu, uzgoj bez tla. 4
5. Hidroponski uzgoj povrća – povijest hidroponije, prednosti i nedostaci. Hidroponski uzgoj bez supstrata i sa supstratom. Sustav za navodnjavanje i prihranu. 4
6. Terenske vježbe – posjeta OPG-ova s proizvodnjom povrća 4
7. Staklenik – sustavi za grijanje, geotermalna energija, konstrukcija staklenika, zasjenjivanje staklenika, oprema u staklenicima 4
8. Proizvodnja presadnica u zaštićenim prostorima 4
9. Prvi parcijalni ispit  
Terenske vježbe – posjeta OPG-ova s proizvodnjom cvijeća, ljekovitih i začinskih biljaka u zaštićenim prostorima 4,5
10. Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima – rajčica, paprika, krastavac, lubenica, tikvice, dinje, salata i korjenasto povrće 5
11. Proizvodnja ljekovitog i začinskog bilja u zaštićenim prostorima 5
12. KVIZ ZNANJA – RADIONICA O ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA  
13. Proizvodnja cvijeća u zaštićenim prostorima 5
14. Proizvodnja ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima 5
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati