Uzgoj u zaštićenim prostorima

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnološki specifičnim karakteristikama uzgoja i proizvodnje voćnih vrsta i vinove loze u agrobiotopovima zaštićenih prostora.

Ishodi učenja

 1. Opisati i definirati agroekološke faktore uzgoja i proizvodnje voćnih vrsta i vinove loze u zaštićenim prostorima.
 2. Poznavati principe pomotehničkih postupaka.
 3. Interpretirati analize i hranidbene potrebe- kontrola plodnosti tla, supstrata, inertnih medija i hranjivih otopina.
 4. Opisati postupke i sredstva za stimulaciju rasta i rodnosti, kontrolu štetnika i bolesti u zaštićenom prostoru.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,6 -
Pohađanje vježbi    
Sudjelovanje u eksperimentalnom radu i istraživanju 0,9 20,45%-
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 9,1%
seminarski rad 0,9 20,45%
pismeni ispit 2,2 50%
Usmeni ispit
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kurtović Omer (2008): Proizvodnja u plastenicima (dopinjeno izdanje), Penn, 2008
 2. Mali gospodarski savjetnik: Proizvodnja u staklenicima I plastenicima, Gospodarski list 01.11.2012
 3. http://www.greenhousegrowing.co.uk/growingfruitgreenhouse.html
 4. http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/ghrasp.pdf
 5. http://cals.arizona.edu/strawberry/Hydroponic_Strawberry_Information_Website/Irrigation.html
 6. http://www.hydroponics.eu/
 7. http://gb.eurohydro.com/

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
  Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
1. Agroekološki faktori uzgoja i proizvodnje voćnih vrsta i vinove loze u zaštićenim prostorima, pomotehnološki i ampelografski postupci i metode kontrolinga agroekologije zaštićenih prostora. Mali gospodarski savjetnik: Proizvodnja u staklenicima I plastenicima, str. 36-38 http://www.greenhousegrowing.co.uk/growingfruitgreenhouse.html http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/ghrasp.pdf http://cals.arizona.edu/strawberry/Hydroponic_Strawberry_Information_Website/Irrigation.html http://www.hydroponics.eu/ http://gb.eurohydro.com/ 1, 2
2. Tlo, supstrat, inertne tvari i hranjive otopine kao medij uzgoja, agroekološki faktori uzgoja voćnih vrsta, vinove loze i sadnica u zaštićenim prostorima, manifestacije osobina rasta i rodnosti voćnih vrsta, vinove loze i sadnica u zaštićenim prostorima, kvaliteta voća, vinove loze i sadnog materijala u zaštićenim prostorima, mikropropagacija i razmnožavanje in vitro. Kurtović: Proizvodnja u plastenicima, str. 25-26, 157-164 http://www.greenhousegrowing.co.uk/growingfruitgreenhouse.html http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/ghrasp.pdf http://cals.arizona.edu/strawberry/Hydroponic_Strawberry_Information_Website/Irrigation.html http://www.hydroponics.eu/ http://gb.eurohydro.com/ 3
3. Infrastrukturni uvjeti, instalacijska oprema zaštićenih i kontroliranih prostora, konstrukcija i materijali za izrgradnju zaštićenih prostora. Kurtović: Proizvodnja u plastenicima, str. 9-25, 164-165, 167 Mali gospodarski savjetnik: Proizvodnja u staklenicima I plastenicima, str. 36-38, 47 http://www.greenhousegrowing.co.uk/growingfruitgreenhouse.html http://www.fruit.cornell.edu/berry/production/pdfs/ghrasp.pdf http://cals.arizona.edu/strawberry/Hydroponic_Strawberry_Information_Website/Irrigation.html http://www.hydroponics.eu/ http://gb.eurohydro.com/ 4

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati