Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić

Suradnici

Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s metodskim cjelinama biologije i tehnologije uzgoja voćaka i vinove loze, te prerade grožđa u vino.

Ishodi učenja

 1. Razmotriti sistematsku pripadnost voćaka i vinove loze, ekologiju, morfologiju, fenofaze razvoja, te rodnost i razmnožavanje voćaka i vinove loze.
 2. Usporediti različite sustave opskrbe tla i biljke makro i mikroelementima u voćarstvu i vinogradarstvu, načine popravkafizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla i sustave uzdržavanja tla u voćnjacima i vinogradima.
 3. Predložiti različite sustave uzgoja, mjere rezidbe i izbor armature u voćarstvu i vinogradarstvu.
 4. Izabrati opciju zaštite od bolesti i štetnika u voćarstvu i vinogradarstvu.
 5. Prezentirati pomologiju i ampelografiju, te berbu i skladištenje.
 6. Definirati temeljne pojmove vezane uz preradu grožđa u vino, njegu, doradu, punjenje i trženje vina.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Vladimir Jukić
Šifra modula (nastavnički portal): 69067
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zajednička lista izbornih modula
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb
 2. Licul, R., Premužić, D. (1979.): Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, Nakladni zavod znanje, Zagreb

Izborna literatura

 1. Mišić, P. D. (1994): Jabuka, Nolit, Beograd
 2. Bulatović, S. (1989): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd
 3. Fregoni, M. (1986.): Viticultura generale, Universita Cattolica – Piacenza,; REDA, Roma
 4. Burić, D. (1981.): Vinogradarstvo I, Ćirpanov, Novi Sad
 5. Vršič, S., Lešnik, M. (2005.): Vinogradništvo, Maribor
 6. Jackson, R.S. (2000.): Wine science. Academic Press, London

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Biologija i razmnožavanje voćaka. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 3-44. 1
2. Agrotehnički i uzgojni postupci u voćnjacima. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 46-126 2,3,4
3. Pomologija, dozrijevanje, berba i skladištenje voća, Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 132-137 5
Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
4. Biologija, ekologija i razmnožavanje vinove loze. Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, 14-91. 1
5. Agrotehnički i uzgojni postupci u vinogradima, Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 134-243. 2, 3, 4
6. Ampelografija i berba grožđa. Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 245-250. 5
7. Vinarstvo, Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 276-309. 6
Drugi parcijalni ispit 1,2,3,4,5,6

Ispitni rokovi

 • 20.09.2016. u 900 sati
 • 21.11.2016. u 900 sati
 • 16.01.2017. u 900 sati
 • 06.02.2017. u 900 sati
 • 20.02.2017. u 900 sati
 • 24.04.2017. u 900 sati
 • 22.05.2017. u 900 sati
 • 12.06.2017. u 900 sati
 • 03.07.2017. u 900 sati
 • 04.09.2017. u 900 sati
 • 18.09.2017. u 900 sati