Zaštita tla i voda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić

Suradnici

doc.dr.sc. Monika Marković

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa potencijalnim izvorima zagađenja tla i voda, posebno u poljoprivredi, uloga čovjeka u, prevenciji očuvanju zagađenja, te zaštiti tla i voda u poljoprivredi.

Ishodi učenja

 1. Identificirati potencijalne izvore onečišćenja tla i vode
 2. Prepoznati negativne i nestručne radnje su dovele do onečišćenja tla i voda
 3. Povezati moguće radnje u poljoprivredi sa posljedicama oštećenja tla i voda
 4. Predložiti mjere sanacije oštećenih tala i voda
 5. Predložiti alternativne načine očuvanja tla u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu
 6. Shvatiti važnost i ulogu čovjeka u zagađenju i očuvanju vode i tla u prirodi, posebice u poljoprivredi
 7. Uvidjelti vezi između zagađenja tla vode i zraka i ulogu čovjeka u zagađenju i očuvanju vode i tla u poljoprivredi

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 10%
Pohađanje vježbi 1,0 15%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,8 15%
Seminarski rad - -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja 2,2 0% 60% 0%
Pismeni ispit % 2,2% 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet
 2. Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek
 4. Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu
 5. Zaštita tla i voda

Izborna literatura

 1. Mayer D.( 1993): Kvaliteta I zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Uvod u problematiku onečišćenja Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 2
2. Vrste, uzroci i izvori oštećenja tla u poljoprivredi i industriji Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1
3. Oštećenje tla I stupnja Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1,2
4. Oštećenje tla II stupnja Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1,2
5. Oštećenje tla III stupnja Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1,2
6. Oštećenje tla IV stupnja Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1,2
7. Održiva i alternativna poljoprivreda kao mjera očuvanje tla Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 1,2,5,6,
8. Prvi parcijalni ispit 4,
9. Izvori onečišćenja voda Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mayer D.( 1993): Kvaliteta I zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu 1
10. Onečišćenje površinskih voda Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mayer D.( 1993): Kvaliteta I zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu 2,3,4,
11. Onečišćenje podzemnih voda Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mayer D.( 1993): Kvaliteta I zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu 2,3,4
12. Pročišćavanje voda Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mayer D.( 1993): Kvaliteta I zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu 4
13. Onečišćenje zraka Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek 7
14. Veza u očuvanju prirode tlo-voda –zrak-čovjek Bašić F. (1999): Zaštita tla i voda (pisana predavanja) Agronomski fakultet Kisić I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mayer D.( 1993): Kvaliteta i zaštita podzemnih voda. Hrvatsko društvo za zaštitu voda. Šoštarić Jasna, Marković Monika (2011): Zaštita tla i voda. Poljoprivredni fakultet Osijek Tedeschi, S: (1997): Zaštita voda. Hrvatsko društvo građevinskih inžinjera Zagreb i Sveučilište u Zagrebu 7
15. Drugi parcijalni ispit 1,2,3,4,7,

Ispitni rokovi