Zootehnika

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija zootehnike osposobljeni su za rad u različitim područjima stočarske proizvodnje, mogu samostalno organizirati i upravljati istom, voditi selekciju životinja, uzgoja i zaštite divljači i pčela, upravljati procesom proizvodnje krmiva i krmnih smjesa, voditi laboratorije za ispitivanje i osiguranje kvalitete stočne hrane, animalnih proizvoda mesa divljači i pčelarskih proizvoda te raditi poslove u državnoj i lokalnoj upravi vezano za lovstvo i pčelarstvo
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera zootehnike