Hranidba domaćih životinja

Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (smjerovi Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Hranidba domaćih životinja je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje pitanja i razvoj tehnologija hranidbe domaćih životinja. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za tehnološke, organizacijske, upravljačke i rukovodeće poslove u proizvodnji, gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Polaznik će biti osposobljen za transfer znanosti u privredu, za razvoj tehnologija i strateška odlučivanja. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u hranidbi domaćih životinja. Nakon završenog studija, polaznici će biti sposobni za planiranje i organizaciju radnih procesa u hranidbi domaćih životinja, za pripremu radnih mjesta za optimalnu provedbu tehnoloških procesa, za organizaciju i vođenje tehnologije proizvodnje voluminozne i koncentrirane krme, upravljanje tehnologijom proizvodnje krmnih smjesa, programiranje sastavljanja obroka i smjesa za različite pravce i tipove proizvodnje. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika, smjer Hranidba domaćih životinja: 1. Primjena znanja tehnologije hranidbe domaćih životinja u animalnoj proizvodnji 2. Organizirati i voditi tehnologiju proizvodnje voluminozne i koncentrirane krme 3. Upravljati tehnologijom proizvodnje krmnih smjesa u TSH 4. Pripremiti i provesti znanstveno-istraživački pokus te obraditi i protumačiti rezultate 5. Programirati sastavljanje obroka i smjesa za različite pravce i tipove proizvodnje 6. Organizirati proizvodnju zdrave i sigurne hrane prema načelima ekološke proizvodnje 7. Upravljati konvencionalnom animalnom proizvodnjom

Godine studija