Poduzetničko računovodstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

Ciljevi modula

Objasniti ulogu i mogućnosti poduzetničkog računovodstva u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata te predstaviti metode pripreme računovodstvenih informacija za poslovno odlučivanje u malim poduzećima.

Ishodi učenja

 1. Objasniti doprinos računovodstva u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata.
 2. Objasniti svrhu i metode pojednostavljenih računovodstvenih informacijskih sustava od strane malih poduzetnika.
 3. Predstaviti metode pripreme računovodstvenih informacija za planiranje kapitala i dobiti u malim poduzećima.
 4. Potaknuti izgradnju računovodstvenih informacijskih sustava prilagođenih potrebama praćenja i kontrole financijske situacije malog poduzeća.
 5. Odrediti cijene poljoprivrednih proizvoda.
 6. Preporučiti poduzetnicima najprihvatljivije sustave obračuna troškova.

Opis modula

Doprinos računovodstva poduzetničkom uspjehu; Računovodstvena načela; Metode i tehnike knjigovodstva; Metode pojednostavljenog računovodstva; Računovodstvo novčanih tokova; Planiranje potrebnog kapitala, Planiranje dobiti; Projekcija osnivačke bilance; Porezno računovodstvo; Politika kreditiranja i naplate potraživanja; Računovodstvo zaliha reprodukcijskih materijala i poljoprivrednih proizvoda; Analiza prijelomne točke; Određivanje cijena poljoprivrednih proizvoda; Korištenje formalnih financijskih izvješća u tekućem poslovanju; Analiza računovodstveno-financijskih izvješća; Primjena računala u sustavu poduzetničkog računovodstva.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,60 1-6 Proučavanje literature, Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,60 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Vježbe 0,40 1-6 Izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Anthony, R.N. (1997): Pregled osnova računovodstva, prijevod s engleskog, Jakubin i sin, Zagreb.
 2. Belak, V. (2012): Osnove suvremenog računovodstva, Belax Excellens d.o.o., Zagreb.
 3. Očko, J., Švigir, A. (2009): Kontroling - upravljanje iz backstagea, Miš, Zagreb.
 4. Parać, B. (2008): Poduzetničko računovodstvo i financijsko izvještavanje, M.E.P. Consult, Zagreb.
 5. Skupina autora (2014): Računovodstvo poduzetnika, RRiF-plus d.o.o., Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Guzić, Š. (1999): Poduzetničko računovodstvo, TEB poslovno savjetovanje, Zagreb.
 2. Habek, M. (2000): Računovodstvo poduzetnika – s primjerima knjiženja, RriF plus, Zagreb.
 3. Lloyd, E. Goodyear (2012): Bookkeeping and Cost Accounting for the Farm, Forgotten Books.
 4. Meigs, R.F. i Meigs, W.B. (2000): Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja, MATE, Zagreb.
 5. McKay, M. i Rosa, E. (2000): The Accountant's Guide to Professional Communications, The Dryden Press.

Ispitni rokovi

-