Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agrokemija » 1. godina » Fertilizacija u zaštićenim prostorima

Fertilizacija u zaštićenim prostorima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati pristupnika sa značajem izbora tehnologije u uzgoju povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima, te metodama fertilizacije uz primjenu suvremenih tehničko – tehnoloških sustava s osvrtom na rotaciju kulture.

Ishodi učenja

 1. Navesti uvjete uzgoja biljaka u zaštićenim prostorima.
 2. Opisati utjecaj abiotičkih i biotičkih faktora na rast i razvoj biljaka u kontroliranim uvjetima.
 3. Objasniti pojam fertilizacije u uzgoju u zaštićenim prostorima.
 4. Opisati sustav fertirigacije.
 5. Izabrati hranjivu otopinu u hidroponskom uzgoju po kulturama (obroci i interval).
 6. Objasniti agroekološke aspekte uzgoja u zaštićenom prostoru.

Opis modula

Uvjeti uzgoja biljaka u zaštićenim prostorima. Utjecaj abiotičkih i biotičkih faktora na rast i razvoj biljaka u kontroliranim uvjetima.Pojam fertilizacije u uzgoju u zaštićenim prostorima( tople lijehe, plastenici, staklenici), sustav fertirigacije, izbor hranjive otopine u hidroponskom uzgoju po kulturama( obroci i interval), agroekološki aspekti (promjene u tlu, uzgoj u supstratima i bez, primjena polimernih materijala, klima u zaštićenim prostorima, biotehnologija, organizacijski pristup, ekonomski značaj. Obrada i analiza odabranih radova iz područja fertilizacije u zaštićenim prostorima objavljeni u referentnim međunarodnim znanstvenim časopisima koji su vezani za nove suvremene tehnologije u uzgoju povrća i cvijeća, posjeta staklenicima i plastenicima, pregled video materijala.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit usmeni
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Bergmann,W. (1983): Ernahhrungsstorungen Bergmann, W. (Hrsg.), Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen – Entstehung und Diagnose – VEB Gustav Fischer Verlag. Jena.
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Parađiković, N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 4. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/
 5. Sonneveld, C., Voogt, W. (2009): Plant Nutrition of Greenhouse Crops. Springer. New York U.

Preporučena literatura:

 1. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za fertilizaciju povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru
 2. Delaplane, K.S., Mayer, D.F. (2000): Crop pollination by bees. CABI Press, New York, NY.
 3. Free, J.B. (1993): Insect pollination of crops. Academic Press, London, UK, and San Diego, CA.
 4. Taiz, L., Zeiger, E. (1998): Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts, U. S. A.
 5. Tanji, K. K. (1990): Agricultural salinity assessment and management. American Society of Civil Engineers, New York, U.S.A.

Ispitni rokovi

-