Fiziologija životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Suradnici

doc.dr.sc. Mislav Đidara

Ciljevi modula

Studentima predočiti funkciju organizma sisavaca, počevši od izučavanja funkcija životinjske stanice. Uočiti povezanost pojedinih stanica u tkiva i organe, te izučiti metaboličke procese, uvjete genske ekspresije i centre regulacije. Izučavanje mehanizama obrane organizma od patogena u uvjetima intenzivne proizvodnje, mehanizmi djelovanja stresora. Upoznati se s utjecajem nutritivnih tvari, biološki aktivnih tvari i modifikatora imunog odgovora (MIO) na funkcije sluznica (osobito probavnog, dišnog i reproduktivnog sustava). Osposobiti studente da sami pripreme seminarski rad služeći se suvremenom udžbeničkom literaturom i izvorima na web-u.

Ishodi učenja

 1. Razumijeti organizaciju životinjske stanice i povezati osobitosti građe stanične membrane s načinima komunikacije životinjske stanice.
 2. Interpretirati promet hranjivih tvari i mikroelemenata.
 3. Nabrojiti nosioce i funkcije limfnoga sustava.
 4. Razumijeti endokrinu ulogu u metaboličkim procesima.
 5. Vrednovati pokazatelje kliničke procjene u svjetlu proizvodnih zadataka.

Opis modula

Komparativne karakteristike gastro-intestinalnog sustava za transport aminokiselina i peptida. Podjela aminokiselina između organa. Sinteza lipida i mobilizacija, masne kiseline mlijeka, mišića, tjelesne masti, uloga lipida u staničnoj signalizaciji i prijenosu signala. Dostupnost glukoze, ovisnost o ostalim nutrientima. Metabolizam elemenata u tragovima: Zn, Cu, Co, Mn, Fe, Se. Oksidativni procesi.Elementi nespecifične i specifične obrane organizma. Difuzno i organizirano limfno tkivo sluznice probavnoga sustava. Utjecaj sastava hrane, dodataka hrani, okoliša, komenzalnih mikrobiota i/ili patogena na funkciju crijeva i obranu od bolesti probavnoga sustava. Hormoni. Žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem. Hormon rasta, glukokortikoidi, mineralokortikoidi, steroidni hormoni, inzulin, glukagon, hormoni gastrointestinalnog sustava (kontrola apetita, regulacija uzimanja hrane).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1 1-4 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti
Seminari 0.20 1-4 Proučavanje literature, izrada i analiza seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1.8 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2007): Molecular biology of the cell. 5th edition, Garland Science, Taylor and Frencis Group, New York, USA.
 2. Cooper, G. M., Hausman, R. E. (2004): Stanica, molekularni pristup. Medicinska naklada, Zagreb.
 3. Squires, E. J. (2003): Applied Animal Endocrinology. CABi Publishing International.
 4. D’Mello J. P. F. (2000): Farm Animal Metabolism and Nutrition. CABi Publishing.
 5. Ojeda, S. (2011): Textbook of Endocrine Physiology. Oxford University Press.
 6. Doppenberg, J., van der Aar, P. (2010): Dynamics in animal nutrition. Wageningen Academic Publishers.
 7. Tyzard I. (2013): Veterinary Immunology, Saunders company. Ninht edition.

Ispitni rokovi

-