Opća hranidba

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi modula

Prezentirati značaj specifične kemijske strukture hranjivih tvari kao i njihove nutritivne funkcije u organizmu životinje. Egzaktnim praktičnim metodama valorizirati praćenje metaboličkog puta tvari i energije u organizmu životinje.

Ishodi učenja

  1. Prezentirati metode procjene probavljivosti hranjivih tvari krmiva te metode ocjene bilanca ugljika i dušika.
  2. Utvrditi energetsku vrijednost krmiva novijim energetskim jedinicama.
  3. Procjeniti hranidbenu vrijednost pojednih hranjivih tvari i normirati njihove potrebe u hranidbi domaćih životinja.
  4. Utvrditi hranidbenu i antinutritivnu vrijednost pojedinih krmiva te predložiti njihovu optimalnu količinu u hrani pojedinih životinja.

Opis modula

Utvrđivanje probavljivosti direktnom i indirektnom metodom, utjecaji na probavljivost, te utvrđivanje bilnasa N i C.Izračunavanje energetske vrijednosti krmiva izražene u energetskim jedinicama - škrobna vrijednost, zobena jedinica, ječmena jedinica, TDN, ukupna energija, probavljiva energija, metabolička energija i produktivna energija. Praktične vježbe osnovne analize stočne hrane. Energetske i građevne hranjive tvari (ugljikohidrati, masti, bjelančevine, minerali, vitamini i dr. djelotvorne tvari) - njihova građa i metabolizam. Krmiva u hrani životinja, nutritivna vrijednost i preporuke njihove primjene.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 2,20 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,2 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Vrednovanje kvalitete napisanog i prezentiranog seminarskog rada
Završni ispit 3,6 1-4 Proučavanje obavezne i preporučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 6

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Hranjive tvari, Krmiva, Poljoprivredni fakultet Osijek.
  2. Jeroch, H., Drochner, W., Simon, O. (1999): Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
  3. Kirchgeβner, M., Roth, F.X., Schwarz, F.J., Stangl, G.I. (2008): Tierernährung, Verlag, Frankfurt am Main.

Preporučena literatura:

  1. Mc Donald, P., Edwards, R.A., Grenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2002): Animal nutrition, 6-th ed. Person Education. Edinburg.
  2. Mc Dowell, L.R. (2000): Vitamins in animal and human nutrition, 2 ed. Iowa State University Press/Ames.
  3. Underwood, E.J., Suttle, N.F. (2001): The Mineral nutrition of livestock. 3 ed. CABI Publishing.

Ispitni rokovi

-