Patologija hranidbe

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj ovog modula je osposobiti polaznike studija za primjenu spoznaja iz područja patologije hranidbe životinja na temelju rezultata dosadašnjih istraživanja, a u svrhu zaštite zdravlja životinja.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati bolesti vezane uz hranidbu životinja prema etiologiji.
 2. Identificirati vanjske i unutrašnje uzročnike bolesti vezane uz hranidbu životinja.
 3. Razlikovati navedene bolesti prema njihovom ekonomskom značaju ili zoonotskom potencijalu.
 4. Povezivati patoanatomske promjene u životinja s dijagnostikom bolesti.
 5. Analizirati pojedinu bolest s obzirom na njezinu etiologiju, patogenezu, dijagnostiku, metode liječenja i profilaksu.
 6. Primijeniti metode eradikacije bolesti koje se suzbijaju po zakonu.

Opis modula

Modul pruža polaznicima studija najnovije spoznaje o utjecaju hranidbe domaćih životinja na pojavu bolesti povezanih s reprodukcijom, eksploatacijom, opskrbom hranjivim i biološki djelatnim tvarima, nedostatnom ili preobilnom hranidbom i njezinim posljedicama u pojedinim proizvodnim fazama i drugim čimbenicima od značaja za proizvodnju, a u cilju preventive nastajanja negativnih posljedica. Modul proširuje znanje doktoranata stečeno na prethodnim studijima u području najčešćih i najvažnijih bolesti povezanih s nepravilnom hranidbom životinja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,40 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,20 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Antunović, B. (2009): Bolesti životinja u tovu. U Senčić, Đ, Z. Antunović, D. Kralik, P. Mijić, B. Antunović, M. Šperanda, K. Zmajić, Z. Steiner, D. Butko, M. Đidara, J. Novoselec: „Proizvodnja mesa“ (Ur. Đuro Senčić), Osječko-baranjska županija, Osijek, str. 91-98.
 2. Šerman, V. (2000): Hranidba domaćih životinja. I : Hranidba konja, hranidba ovaca. Veterinarski fakultet, Zagreb.
 3. Šerman, V. (1998): Hranidba goveda, Veterinarski fakultet, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Jones, T.C., Hunt, R.D., King, N.W. (1997): Veterinary Pathology. Blackwell Publishing.
 2. Jubb, K.V.F., Kennedy, P.C. (2005): Pathology of Domestic Animals. Academic Press.
 3. McGavin, M.D., Zachary, J.F. (2006): Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 4th Ed. Elsevier.
 4. Vegad, J.L. (2007): Text Book of Veterinary General Pathology. 2nd Ed. International Book Distr.

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.