Specijalna hranidba II - omnivori

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Ciljevi modula

Integrirati novija tehnološka rješenja o hranidbi pojedinih kategorija svinja, peradi i riba. Preporučiti novije normative prema kojima se balansiraju obroci monogastričnih životinja i riba. Prezentirati različite načine hranjenja pri automatskim sustavima hranjenja.

Ishodi učenja

 1. Pripremiti kompjutorski recepture smjesa za pojedine kategorije svinja i peradi.
 2. Predvidjeti najpogodnija krmiva u hranidbi pojedinih kategorija svinjai
 3. Predložiti krmiva i odgovarajuću tehnologiju hranidbe pojedinih kategorija peradi.
 4. Predložiti krmiva i spcifičnosti tehnologije hranidbe svinja namijenjeni za proizvodnju trajnih proizvoda
 5. Preporučiti najbolja tehnološka rješenja u hranidbi riba.

Opis modula

Primjena kompjutora u pripremi receptura smjesa za pojedine kategorije svinja i peradi. Značaj izbora krmiva i njihove pripreme u hranidbi svinja i peradi, normiranje potreba različitih kategorija svinja i peradi, važnost idealnog proteina u hrani monogastričnih životinja. Specifičnosti probave riba, probava i metabolizam hranjivih tvari, prirodna i dodatna hrana, krmiva i krmne smjese u hranidbi riba, tehnologija hranidbe riba -mladunaca, mlađa i konzumne ribe.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,0 1-5 Proučavanje literature i izrada praktičnih zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 3,0 1-5 Proučavanjem obavezne i preporučene literature za pripremu ispita Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Domaćinović, M., Antunović, Z., Džomba, E., Opačak, A., Baban, M., Mužic, S. (2015): Specijalna hranidba domaćih životinja.
 2. Senčić, Đ (2011): Tehnologija peradarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. Domaćinović, M. (1999): Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 4. Jeroch, H., Drochner, W., Simon, O. (1999): Ernährung landwirtschaftlicher Nutzttiere, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart.
 5. Kirchgeβner, M., Roth, F.X., Schwarz, F.J., Stangl, G.I. (2008): Tierernährung, Verlag, Frankfurt am Main.
 6. Grbeša, D. (2004) : Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krmiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 7. Bogut, I., Adamek, Z., Pavličević, J., Fijan, N., Katavić, I., Novoselić, D., Selak, V. (2004): Ribarstvo i zaštita voda.
 8. Tacon, A. (1990): Standard Methods for the Nutrition and Feeding of Farmed Fish and Shrimph. Argent Laboratories Press.Redmond, Washington, USA.

Preporučena literatura:

 1. Stručni časopis; Krmiva, Stočarstvo, Poljoprivreda – domaći stručni časopisi.
 2. NRC (1998) Nutrient requirement of Swine. 10th Edition. National Academy Press, Washington DC
 3. NRC (1994) Nutrient requirement of Poultry. 9th Edition. National Academy Press, Washington DC
 4. Haider, G. (1986): Nutzfische halten Eine Anleitung zur Teichwirtschaft, Ferlag Eugen Ulmer.
 5. Friesecke, H. (1994): Praktische Fütterung von Süßwasserfischen. Verlagsunionagrar Frankfurt, München, Wien, Bern.

Ispitni rokovi

-