Lovstvo i kinologija - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Lovstvo i kinologija - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Kinološka zoologija izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
15 5 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Principi uzgoja i zaštita divljači Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
30 10 0 20 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Bolesti divljači Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Boris Antunović
20 5 0 5 0 3
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Botanika i fitocenologija izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
15 5 0 10 0 3
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Citogenetika izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
10 5 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
Ekologija ihtiofagne pernate divljači Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
15 5 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Higijensko sanitarne mjere u lovištu Prof.dr.sc. Boris Antunović
15 5 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Inventarizacija i uređenje lovišta Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Lovno zakonodavstvo Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Managment u lovstvu Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
15 5 0 10 0 3
izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Odabrana poglavlja iz biokemije i fiziologije izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
20 5 0 5 0 3
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
Odabrani statističko matematički modeli u biologiji izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
15 5 0 10 0 3
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prehrana pasa izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
15 10 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Reprodukcija pasa Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
20 5 0 5 0 3
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Tehnologija mesa i proizvoda od divljači izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
20 5 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Uvod u znanstveni rad Prof.dr.sc. Pero Mijić
10 10 0 10 0 3
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Uzgoj, bolesti i obuka pasa izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
15 5 0 10 0 3