Bolesti divljači

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Ciljevi modula

Upoznati poslijediplomande s epizootiologijom i bolestima divljači značajnim s ekonomskog aspekta ili zbog zoonotskog potencijala.

Ishodi učenja

 1. Opisati epizootiologiju divljači.
 2. Klasificirati bolesti prema etiologiji.
 3. Razlikovati bolesti prema njihovom ekonomskom značaju ili zoonotskom potencijalu.
 4. Analizirati pojedinu bolest s obzirom na njezinu etiologiju, epizootiologiju, patogenezu, dijagnostiku, metode liječenja i profilaksu.

Opis modula

Opća epizootiologija, Pojam, značenje i svrha epizootiologije, Istraživačke metode u epizootiologiji (opisna, analitička, eksperimentalna i teoretska), Infekcija i invazija. Odnos između uzročnika i domaćina, Odnos između uzročnika i posljedica bolesti, Epizootiološki čimbenici, Izvori infekcije/invazije, Zoonoze. Zarazne (virusne, bakterijske, gljivične, prionske i dr.) bolesti. Parazitarne bolesti (ektoparazitarne i endoparazitarne). Otrovanja divljači.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,00 1-4 Proučavanje literaturnih izvora Usmeni razgovor
Seminar 0,20 1-4 Proučavanje literaturnih izvora, izrada i izlaganje seminarskog rada Pregled i vrednovanje izrađenog seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-4 Priprema za ispit korištenjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Cvetnić, S. (1993): Opća epizootiologija. Školska knjiga. Zagreb.
 2. Cvetnić, S. (2003): Virusne bolesti životinja. Školska knjiga. Zagreb.
 3. Cvetnić, S. (2002): Bakterijske i gljivične bolesti. Medicinska naklada. Zagreb.
 4. Mustapić, Z. (ur) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez. Zagreb.
 5. Srebočan, V., Srebočan, E. (2009): Veterinarska toksikologija. Medicinska naklada. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Peter J., Hudson, P.J., Rizzoli, A., Grenfell, B.T., Heesterbeek, H., Dobson, A.P. (2002): The Ecology of Wildlife Diseases. Oxford University Press. Oxford.
 2. Rupić, V. (2009): Zaštita zdravlja domaćih životinja, zarazne i parazitske bolesti. HMU. Zagreb.
 3. Herak-Perković, V., Grabarević, Ž., Kos J. (urednici) (2012): Veterinarski priručnik (VI. izmjenjeno izdanje), Medicinska naklada. Zagreb.

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.