Higijensko sanitarne mjere u lovištu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Odabiranje i primjena profilaktičkih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi, divljači i očuvanja okoliša, te utvrđivanje i organiziranje prikladnih higijensko sanitarnih mjera u lovištu.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode higijene tla i vode.
 2. Procijeniti i vrjednovati abiotičke i biotičke čimbenike značajne za higijenu lovišta.
 3. Rangirati i usporediti metode za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju lovišta.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije lovišta prema karakteristikama lovišta.
 5. Valorizirati ekonomske štete izazvane neprovođenjem higijensko sanitarnih mjera u lovištu.
 6. Preporučiti biološke, mehaničke i kemijske metode za provođenje higijensko sanitarnih mjera u lovištu.

Opis modula

Higijena tla i vode. Abiotički i biotički čimbenici. Higijena lovišta. Kemijsko–mikrobiološka onečišćenja lovišta. Primijenjena dezinfekcija, vrste i metode. Dezinficijensi i mehanizam djelovanja. Primijenjena dezinsekcija, suzbijanje kukaca i grinja, načini aplikacije insekticida, podjela insekticida, rezistencija insekata, fumigacija. Primijenjena deratizacija, značenje štetnih glodavaca u okolišu, bolesti koje prenose, ekonomske štete, smanjenje populacije, biološke, mehaničke i kemijske metode. Rodenticidi, aplikacija. Utjecaj pesticida na okoliš.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,00 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,20 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Vidović, M. (2002): Zaštita divljači, knjiga 1 - Higijena lovišta. Pučko otvoreno učilište Hubert. Split.
 2. Korunić, Z. (2000): Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u Republici Hrvatskoj. Korunić d.o.o. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Laaksonen, S., Paulsen P. (2015): Hunting Hygiene. Academic Publishers. Wageningen.
 2. Block, S.S. (1991): Desinfectio, Sterilization and Preservation. 4nd Edition. Lea & Febiger. Philadelphia.
 3. Tomlin, C. (1995): Pesticide manual Incorporating the Agrochemical Handbook. Tenth edition. BCPC. Farnham.
 4. Buckle, A.P., Smith, R.H. (1994): Rodent Pests and Their Control. Wallingford.
 5. Mehlhorn, B., Mehlhorn, H. (1996): Zecken, Milben, Fliegen, Schaben. 3. Aufl., Springer. Berlin, Heidelberg, New York.
 6. Strauch. D., Bohm, R. (2002): Reinigung und Desinfektion in der Nutztierhaltung und Veredelungswirtschaft. 2. vollig neu bearbeitete Auflage. Enke Verlag. Stuttgart.

Ispitni rokovi

-