Prehrana pasa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Suradnici

Ciljevi modula

Detaljnije upoznavanje s hranidbenim potrebama pasa ovisno o njihovoj upotrebi i aktivnostima (lov, trke, čuvanje stada, kućni ljubimci i sl.), budući da sve navedene aktivnosti zahtijevaju različit način prehrane odnosno različite omjere pojedinih hranjivih tvari. Potrebno je upoznati doktorante s različitim režimom prehrane pasa ovisno o fiziološkom razdoblju života pasa (prehrana štenadi, gravidnih kuja i sl.), kao i kod različitih patoloških stanja (bolesti određenih sustava organa i sl.).

Ishodi učenja

  1. Vrjednovati pojedine namirnice i ostale komponente hrane s obzirom na kvalitetu i probavljivost, a koje se koriste u prehrani pasa.
  2. Procijeniti i vrjednovati porijeklo i količinu pojedinih hranidbenih komponenti (bjelančevine, masti, ugljikohidrati, vitamini, itd.) obzirom na porijeklo pojedinih komponenti.
  3. Rangirati i usporediti kvalitetu pojedinih vrsta hrane ( suha, poluvlažna i vlažna) i način korištenja pojedinih vrsta u prehrani.
  4. Izabrati najpogodniju hranu s obzirom na fiziološko (graviditet, dojenje) i zdravstveno stanje te na starosnu dob pojedine jedinke.
  5. Preporučiti konkretnu i najbolju hranu s obzirom na godišnje doba, način držanja (u kući, na otvorenom) i korištenje psa (lovački, pastirski psi kućni ljubimci).
  6. Valorizirati vrijednost pojedinih načina hranjenja obzirom na zdravstveno stanje jedinke.

Opis modula

Osnovni sastojci hrane, prehrana pojedinih kategorija pasa, osnovne razlike između kuhane i različitih oblika gotove hrane, dijetalna prehrana u slučaju alergijskih reakcija, prehrana kod bolesti probavnih organa, prehrana kod bolesti srca i dijabetesa, te prehrana kod bolesti mokraćnog sustava.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-6 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Bedrica, Lj. (2001): Osnove prehrane pasa. Interna skripta. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
  2. Tucak, Z. (ur.) (2003): Lovna kinologija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

  1. Edney, A.T.B. (1988): The Waltham Book of Dog and Cat Nutrition. 2nd edit. Pergamon Press. Oxford.
  2. Wills, J.M., Simpson, K.W. (1994): The Waltham Book of Clinical Nutrition of the Dog & Cat. Pergamon Press, Oxford.

Ispitni rokovi

-