Reprodukcija pasa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje sa značajkama estrusnog ciklusa kuja, osobitostima razvoja muških spolnih organa i stvaranja spermija, kontrolom estrusa i ovulacijom, te kontrolom porođaja. Upoznati polaznike s najvažnijim patološkim stanjima mužjaka i ženki.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati organe reproduktivnog sustava mužjaka i ženki.
 2. Nabrojiti građu i ulogu reprodukcijskih organa.
 3. Povezati neurohormonsku regulaciju estrusnog ciklusa i kontrolu estrusa.
 4. Nabrojiti metode dijagnostike graviditeta.
 5. Opisati hormosku regulaciju u muških životinja.
 6. Nabrojiti najčešće urođene i stečene mane rasplodnjaka.
 7. Iskazati mogućnosti upravljanja reprodukcijskim ciklusom.

Opis modula

Građa i funkcija muških i ženskih spolnih organa. Neplodnosti u mužjaka i ženki. Graviditet i partus. Kontrola estrusa i dijagnostika graviditeta u kuja. Greške rasplodnjaka.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1 1-4, 6 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti
Seminar 0,2 5, 7 Priprema za ispit proučavanjem obvezne literature Provjera i analiza
Završni ispit 1,8 1-7 riprema za ispit proučavanjem obvezne literature Ispit
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G., (2009): Textbook of Veterinary Anatomy. Saunders. Philadelphia, London, New York, St. Lois, Sydney, Toronto.
 2. Sjaastad O.V., Sand O., Hove K., (2010): Physiology of domestic animals. Scandinavian Veterinary Press.
 3. Reece W.O. (2010): Physiology of domestic animals. Williams and Wilkins.

Preporučena literatura:

 1. Pineda M.H. (2003): McDonald's Veterinary Endocrinology and Reproduction. Iowa State Press.

Ispitni rokovi

-