Uzgoj, bolesti i obuka pasa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Suradnici

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Ciljevi modula

Cilj i zadaća nastave predmeta jest detaljnije upoznavanje s osobitostima čistokrvnih pasmina pasa glede njihove pasminske raznolikosti i s time povezane specifičnosti u nasljeđivanju, uzgoju i odgoju, te osnovnim bolestima i obukom pasa.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojnih vrijednosti pasa.
 2. Procijeniti i vrjednovati uzgojnu kvalitetu, eksterijerna obilježja i nivo obučenosti psa.
 3. Rangirati i usporediti uzgojnu i radnu kvalitetu jedinki.
 4. Upoznati značaj i vrijednosti pojedinih zoohigijenskih parametara u uzgajačnicama pasa.
 5. Utvrditi i izabrati najkvalitetnije metode i postupke pogodne za obuku svake pojedine jedinke.
 6. Prepoznati najzastupljenije uzročnike bolesti i način liječenja pojedinih bolesti u pasa.

Opis modula

Uzgoj pasa. Pojam čistokrvnosti, dokazi čistokrvnosti, rodovnica, kinološka udruženja, kinološki rad,uporabna svojstva pasa, nasljedna i naučena obilježja pasa, način učenja, refleksi, metode odgoja i školovanja, procjena prirode pojedinih pasa; kinološko ocjenjivanje oblika i rada pasa, specifično kinološko nazivlje; uzgoj pasa, nasljeđivanje, nasljedne pasminske osobitosti, nasljedne malformacije; održavanje higijene psećeg krzna i psećeg okoliša; smještaj pasa u stanu, vrtu, dvorištu, uzgajalištu; praktični prikaz kinološke izložbe, školovanja pasa i uzgajališta.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-6 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Bauer, M. (1985.): Pas moj prijatelj. Monografija. Liber. Zagreb.
 2. Bauer, M. (2000): Kinologija I – Uzgoj, njega i hranidba pasa. Vlastito izdanje. Zagreb.
 3. Taylor, D. (1988.): Vaš pas. Mladost. Zagreb.
 4. Willis, M.B. (1984.): Züchtung des Hundes. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
 5. Tucak, Z. (ur) (2004): Lovna kinologija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Cvetnić, S. (1983): Virusne bolesti životinja. Stvarnost i JAZU. Zagreb.
 2. Gianinetti, R. (1995): Veterinar u kući. “Mosta”. Zagreb.
 3. Smokvina-Boranić, Č. (1977): Vaši kućni ljubimci. Nakladni zavod “Znanje”. Zagreb.

Ispitni rokovi

-