Biokemija i molekularna biologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Ciljevi modula

Cjelovito prikazati katabolički i anabolički aspekt metaboličkih procesa u biljnim stanicama, koji će obuhvatiti teme: strukturu membrana i transport kroz membrane, difuzija i transport u biljkama, fiksacija dušika i asimilacija sumpora, biosinteza hormona i sekundarnih metabolita, prihvat i prijenos informacija te prijenos signala i regulacija rasta.

Ishodi učenja

 1. Analizirati i objasniti kataboličke i anaboličke reakcije u biljnoj stanici.
 2. Pratiti energetske promjene u staničnim metaboličkim procesima.
 3. Povezati metabolizam ugljikohidrata i lipida u biljkama.
 4. Prikazati primarni metabolizam dušika i proces asimilacije sulfata u biljkama.
 5. Interpretirati osnovne mehanizme prijenosa molekula i iona kroz biološke membrane.
 6. Pojasniti ulogu sekundarnih metabolita biljaka.
 7. Generirati osnovne mehanizme prijenosa molekula i iona kroz biološke membrane.
 8. Prosuditi ulogu biljnih hormona i objasniti mehanizme prijenosa hormonskih poruka.
 9. Objasniti replikaciju DNA, te prijenos i translaciju genetske poruke.

Opis modula

Cjeloviti prikaz kataboličkih i anabolitičkih aspekata metaboličkih procesa s naglaskom na molekularnu osnovu metabolizma kod biljaka. Transportom ksilemom i floemom, fiksacijom i redukcijom dušika, asimilacijom i redukcijom sumpora, sintezom hormona i sekundarnih metabolita, uključujući građu informacijskih molekula, njihovu sintezu i načine djelovanja te kompleksnu regulaciju ekspresije gena, oblikovanje gamete i razvoj cvijeta te sazrijevanje, starenje i programirana stanična smrt (apoptoza).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i ponavljanje 2 1-9 Proučavanje literature i priprema pitanja Provjera obnovljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i objašnjenje pripremljenih pitanja
Završni ispit 3 1-9 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i prepoučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 5

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Berg, M. J., Tymoczko, L. J., Stryer, L. (2013): Biokemija, prijevod 6. izdanja engleskog, 1. hrvatsko, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Bešlo, D. (2014): Praktikum iz biokemije, Poljoprivredni fakultetu u Osijeku.
 3. McMurry, J., Castellion, M. (2003): Fundamentals General, Organic, and Biological Chemistry, Four Edition, Pentice hall, UK.
 4. Buchanon, B., Gruissem, W., Jones, R. (2000): Biochemistry and Molecular biology of Plants, American Society of Plant Biologist, USA.
 5. Voet, J. D., Voet, J G., Pratt, W. C. (2008): Principles of biochemistry, Wiley & Sons, Inc.

Preporučena literatura:

 1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, D. J. (1994): Molecular biology of the cell, Thrid Edition, Garland Publishing, Inc New York@London.
 2. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2004): Essential cell biology, Second Edition, Garland Science, UK.
 3. Elliott, H. W. (2004): Biochemistry and molecular biology. Oxford University Press.
 4. Berg, M. J., Tymoczko, L. J., Stryer, L. (2002): Biochemistry, Fifth Edition, W. H. Freeman and Company, UK.
 5. Lodish, H., Berk, A., Lawrence Zipursky, S., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J. (2000): Molecular cell biology, Fourth Edition, W. H. Freeman and Company, UK.

Ispitni rokovi

-