Karantenski štetnici i bolesti

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi modula

Upoznati polaznike doktorskog studija s značenjem karantenske službe, karantenskim uzročnicima bolesti i štetnicima.

Ishodi učenja

 1. Identificirati najvažnije karantenske uzročnike bolesti i štetnike.
 2. Prepoznati ekonomski značajne štetnike i uzročnike bolesti ratarskih kultura.
 3. Prepoznati opasnosti širenja karantenskih štetnika i uzročnika bolesti u našoj zemlji.
 4. Opisati načine prenošenja karantenskih štetnika i bolesti.
 5. Prikupiti zakonske propise vezano za karantenske štetnike i i uzročnike bolesti.

Opis modula

Ekonomski značajni štetnici ratarskih usjeva i karantenski štetnici. Bolesti koje se prenose sjemenom ratarskih kultura, bolesti od općeg značenja za sjemensku proizvodnju. Karantenski uzročnici bolesti (gljive, bakterije, virusi).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1,6 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Quarantine Pests for Europe. CABI and EPPO for the EU. CAB International p.1425.
 2. Pedigo, L.P. (2002): Entomology & Pest Manegement. Fourt Edition. Prentice Hall. New Jersey. p.742.
 3. Champion, R. (1999.): Erkennen und Bestimmen samenübertragbarer Pilze. Bayer AG, Leverkusen.
 4. Hutchins, J.D., Reeves, J.C. (1997): Seed health testing: Progress towards the 21st century. CAB International.
 5. Zakon o zaštiti bilja, NN.
 6. EPPO Bulletin.

Preporučena literatura:

 1. Znanstveni radovi iz referentnih časopisa o karantenskim štetnicima.

Ispitni rokovi

-