Kvantitativna genetika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Ciljevi modula

Edukacija studenata poslijediplomskog studija za stjecanje akademske titule doktorat znanosti s temeljnim principima kvantitativne genetike neophodnim u oplemenjivanju bilja i sjemenarstvu.

Ishodi učenja

 1. Opisati i definirati osnovne pojmove kvantitativne genetikete razumjeti koncept kvantitativnog svojstva.
 2. Pratiti različite načine nasljeđivanja svojstava u oplemenjivačkim populacijama bilja.
 3. Uz korištenje statističkih metoda analizirati varijabilnost unitar i između jedinki u populacija.
 4. Na temelju poznavanja principa i učinka oplemenjivačkih metoda predvidjeti rezultat i uspjeh selekcije u poboljšavanju traženih svojstava.

Opis modula

Kvantitativna svojstva, Nasljeđivanje kvantitativnih svojstava, efekti minor gena, Analiza fenotipske i genotipske varijance, Heritabilnost. OKS i PKS. Studenti će izraditi seminarske radove o najnovijoj tematici vezanoj za kvantitativna svojstva, a na osnovu objavljenih znanstvenih radova u relevantnim međunarodnim znanstvenim časopisima.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1,2 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled, vrednovanje i prezentacija seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni i pismeni)
Ukupno 5

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Predavanja (prezentacije) i primjeri za vježbe.
 2. Falconer, D.S., Mackay, Trudy, C.C., (1996): Introduction to quantitative genetics, fourth edition, Longman group Ltd. Edinburgh.
 3. Borojević, S. (1981): Principi i metodi oplemenjivanja bilja, Novi Sad.
 4. Kearsey, M. J. , Pooni, H.S. (1996): The Genetical Analysis of Quantitative Traits. London: Chapman & Hall.
 5. Izbor pet preglednih znanstvenih radova.

Preporučena literatura:

 1. Liu, B. H. (1998): Statistical genomics:linkage, mapping, and QTL analysis. Boca Raton: CRC Press.4.
 2. Hill, J., Becker, H.C., Tigerstedt, P.M.A. (1998): Quantitative and Ecological Aspects of Plant Breeding. London: Chapman & Hall.
 3. Časopisi TAG, Plant breeding, JAG, Crop Science, Euphytica itd.

Ispitni rokovi

-