Navodnjavanje sjemenskih usjeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić

Suradnici

Ciljevi modula

Uloga, značaj i važnost navodnjavanja u suvremenoj poljoprivredi u proizvodnji sjemenskih kultura. Poseban osvrt na navodnjavanje - trenutak navodnjavanja, norme i obroci.

Ishodi učenja

 1. Grupirati i nabrojati sjemenske usjeve prema potrebama za vodom.
 2. Utvrditi i izabrati metode za navodnjavanje sjemskih usjeva.
 3. Preporučiti sustave i načine navodnjavanja.
 4. Primjeniti navodnjavanje u uzgoju sjemenskih kultura.
 5. Osmisliti ekonomičan i održiv način navodnjavanja.
 6. Kreirati sustave navodnjavanja prema zahtjevima terena, načina uzgoja i kulture.

Opis modula

Načini navodnjavanja poljoprivrednih sjemenskih kultura - površinsko, podzemno, navodnjavanje kišenjem i lokalozirano navodnjavanje. Oprema za navodnjavanje- sustavi i objekti za dovođenje vode, crpke i cjevovodi, suvremeni strojevi za navodnjavanje kišenjem, sustavi i oprema za lokalizirano navodnjavnje. Navodnjavanje kao mjera zaštite od mraza. Načini i tehnike navodnjavanja pojedinih kultura: krmne, povrće, voće i sjemenski usjevi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,6 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor, predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezene i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni).
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Madjar, S. Šoštarić, J. (2009): Navodnjavanje. Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek. Osječko baranjska županija
 2. Navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Preporučena literatura:

 1. Mađar, S., (1986): odovodnja i navodnjavanje u poljoprivredi. NIO, zadrugar Sarajevo.
 2. Tomić F. (1988): Navodnjavanje, Zagreb.
 3. Vučić, N. (1976): Navodnjavanje poljoprivrednih kultura; Novi Sad.

Ispitni rokovi

-