Oplemenjivanje industrijskog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Manda Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Označiti načine razmnožavanja,ciljeve oplemenjivanja i nasljeđinanje pojedinih svojstava, metode i dostignuća u oplemenjivanu šećerne repe, suncokreta, soje, uljane repice, krumpira i duhana.

Ishodi učenja

 1. Iskazati značaj morfoloških i bioloških svojstva te sistematiku šećerne repe, suncokreta, soje,uljane repice, krumpira i duhana.
 2. Definirati ciljeve oplemenjivanja industrijskih kultura ovisno o trenutnim zahtjevima proizvođača i prerađivača.
 3. Navesti metode oplemenjivanja kod šećerne repe, suncokreta, soje, uljane repice, krumpira i duhana.
 4. Izvesti postupak pronalaženja i izbora biljaka sterilnih po polenu kod šećerne repe i suncokreta.
 5. Odabrati oplemenjivački program i primjenu genetskih markera kod industrijskih kultura.
 6. Interpretirati argumentirano i kritički metode i ciljeve u oplemenjivanju industrijskih kultura.

Opis modula

Rast i razvoj šećerne repe. Morfološka i biološka svojstva, građa cvjeta, forme sjemena. Dostignuća u selekcijsko-genetičkom poboljšanju šećerne repe. Ciljevi oplemenjivanja. Oplemenjivanje šećerne repe na pojedina svojstva (prinos korijena, sadržaj šećera, otpornost prema bolestima, prema prorastanju, na monogermnost i mušku sterilnost). Metode selekcije i stvaranja hibrida kod šećerne repe. Predstavnici i botanička pripadnost suncokreta, soje i uljane repice. Morfološka i biološka svojstva. Ciljevi oplemenjivanja kod suncokreta, soje i uljane repice. Metode oplemenjivanja i način razmnožavanja. Muška sterilnost i restauracija sterilnosti kod suncokreta. Primjena molekularnih markera u oplemenjivanju suncokreta i soje. Metode stvaranja hibrida kod suncokreta. Porijeklo sistematika i načini razmnožavanja kod duhana i krumpira. Ciljevi oplemenjivanja i nasljeđivanje svojstava. Razvoj genetske varijabilnosti. Metode oplemenjivanja. Održavanje osnovnog sjemena kod duhana i krumpira.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str. 259-286, Kristek, A., Martinčić, J.; Šećerna repa . Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 2. Cooke, D.A.,Scott, R. K. (1993): The sugar beet crop, 66-112,Bosemark, N. O.: Genetics and breedng. Chapman & Hall. London.
 3. Spasić, P., Tošić, M. (1992): Šećerna repa, str. 67-89, Kovačev, L.: Genetika šećerne repe. Jugošećer, Beograd.
 4. Spasić, P., Tošić, M. (1992): Šećerna repa, str. 107-137, Dokić, P. i sur.: Oplemenjivanje šećerne repe, Jugošećer, Beograd.
 5. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str.309-334, Krizmanić, M., Martinčić, J.,: Suncokret. Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 6. Vratarić, M. (2004): Suncokret, str. 69-163, Vratarić, M., Sudarić, A.: Oplemenjivanje i genetika suncokreta. Poljoprivredni institut Osijek.
 7. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str. 287-334, Vratarić, M., Henneberg, R.: Soja. Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 8. Vratarić, M., Sudarić,A. (2008): Soja, str. 55-127. Oplemenjivanje i genetika soje. Poljoprivredni institut Osijek.
 9. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str. 335-354, Hrust, V., Kozumplik, V.: Uljana repica. Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 10. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str. 245-258,Salopek,I., Kozumplik, V. Krumpir. Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 11. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, str. 355-369, Kozumplik, V.: Duhan, Poljoprivredni fakultet Osijek i Agronomski fakultet Zagreb.
 12. Kozumplik, V., Devčić,K. (1991): Suvremeni ciljevi i metode oplemenjivanja duhana tipa Virginia i Burley. Poljoprivredna znanstvena smotra, 56(1-2), str. 169-180. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Škorić, D. (1998): Suncokret, Nolit, Beograd.
 2. Kristek, A. (1993): Dostignuća i perspektive oplemenjivanja šećerne repe u našoj zemlji. Sjemenarstvo 10 (93)3-4.
 3. Kristek, A., Kristek, S., Antunović, M. (2003): Proizvodne vrijednosti linija šećerne repe i njihovih križanaca ovisno o plodnosti. Poljoprivreda, 9(2): 38-44.
 4. Kristek, A., Magud, Z., Antunović, M., Kristek, S. (2003): Produktivnost monogermnih linija šećerne repe u zavisnosti od osjetljivosti na cerkosporu (Cercospora beticola Sacc.). Poljoprivreda, 9(1): 31-36.
 5. Uzunoski, M. (1987): Proizvodnja duvana, str. 274-289, Selekcija duvana. Prosveta, Niš.

Ispitni rokovi

-