Oplemenjivanje kukuruza

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić
Prof.dr.sc. Mirta Rastija

Ciljevi modula

Cilj modula je upoznati studente s oplemenjivačkim metodama i metodama poboljšavanja germplazme kukuruza uz širi prikaz heterozisa, heterotičkih skupina i interakcije genotip x okolina.

Ishodi učenja

  1. Planirati i provesti selekcijski program kukuruza.
  2. Odabrati smjer selekcije i germplazmu za selekciju kukuruza.
  3. Predvidjeti zahtjeve tržišta i buduća kretanja u selekciji kukurza.
  4. Valorizirati germplazmu kukuruza i njen oplemenjivački potencijal.
  5. Procijeniti potrebu kombinacije klasičnog i molekularnog oplemenjivanja kukuruza u konkretnom selekcijskom postupku.

Opis modula

Važnost kukuruza i važnost oplemenjivanja, faze u razvoju oplemenjivanja i najvažniji periodi (oplemenjivanje sorti, jednostruka hibridizacija, dvostruka hibridizacija), oplemenjivanje na različita svojstva. Metode stvaranja linija (pedigree selekcija, povratno križanje, specijalne tehnike, klasični primjeri, konverzije); Razvoj inbred linija; Korelacija između inbred linija i hibrida za najvažnija svojstva; Testeri i testiranja; Oplemenjivački izvori; Tipovi hibrida; Održavanje inbred linija. Uvod u teoriju selekcije kukuruza; Rekurentna selekcija – metode; Rekurentna selekcija – rezultati: intrapopulacijska selekcija (masovna selekcija, selekcija S1 potomstava, uzgoj u polusrodstvu half sib, uzgoj u punom srodstvu, Iowa Stiff Stalk Synthetic), interpopulacijska selekcija (recipročna rekurentna selekcija,) izbor germplazme. Teorije heterozisa, heterozis kod kukururza, heterotičke skupine kod kukuruza. Molekularne tehnike u oplemenjivanju kukuruza.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,6 1-5 Proučavanje literature, rad u laboratoriju i na polju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Wusirika, R., Bohn, M., Lai, J. , Kole, C. (2014): Genetics, Genomics and Breeding of Maize. CRC Press, Taylor & Francis Group.
  2. Mandal, B. C. (2014): Maize Breeding and Seed Production Manual. Food and Agriculture Organization of the United Nations Office of the Food and Agriculture Organization.

Ispitni rokovi

-