Populacijska genetika II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Georg Drezner

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić

Ciljevi modula

Populacijska genetika II studentima poslijediplomskog studija pruža temeljna znanja za razumijevanje oplemenjivanja bilja i sjemenarstva.

Ishodi učenja

 1. Identificirati i razlikovati populaciju samooplodnog i stranooplodnog bilja.
 2. Otkriti, pokazati i interpretirati razlike u populaciji koja je i koja nije u H-W ravnoteži.
 3. Razlikovati i analizirati promjene u populaciji (migracija, mutacija, selekcija, slučajno razilaženje).
 4. Razumjeti razlike i trendove u velikoj i maloj populaciji ovisno o sistemu oplodnje.
 5. Procijeniti genetsku varijabilnost u populaciji.
 6. Primijeniti stečena znanja u mogućem kreiranju čistih linija, inbred linija i hibrida.

Opis modula

Načini oplodnje.Vrste populacija.Geni u populaciji.Hardy-Weinbergov zakon ravnoteže.Spolno vezani geni u populaciji.Multipli aleli u populaciji.Genetska varijabilnost u populaciji.Promjene frekvencije gena i genotipova u populaciji pod utjecajem mutacije,migracije i selekcije.Ravnoteža između mutacije i selekcije.Mala populacija.Uzgoj u srodstvu ili inbreeding. Stvaranje čistih linija,inbred linija i hibrida.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,20 1-6 Proučavanje literature,aktivno učenje na primjerima i u radionici u polju Provjera putem razgovora i aktivnosti
Seminar 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada prezentacija i obrana seminarskog rada Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,00 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit
Ukupno 5,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Wallace, B. (1981): Basic Population Genetics,Columbia University, New York.
 2. Katarina Borojević (1991): Geni i populacija,drugo prošireno izdanje,Forum, Novi Sad.
 3. Hartl, D.I., Clark, A.G. (1997): Principles of Population Genetics ( 2.ed) Sinauer Ass.,Inc., Sunderland.

Preporučena literatura:

 1. Falconer D.S. and T.F.C. Mackay (1996): Introduction to Quantitative Genetics (4.ed) Longman Group Ltd., Essex.
 2. Bernardo, P. (2002): Breeding for Quantitative Traits in Plants, Stemma Press, Woodbury, Minnesota.
 3. Časopisi: Theoretical and Applied Genetics,Euphytica,Crop Science,Plant Breeding.

Ispitni rokovi

-