Proizvodnja sjemena u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati i osposobiti polaznike s tehnikom provedbe poljskih i laboratorijskih pokusa, te stjecanje znanja iz tehnologije proizvodnje sjemena povrća i cvijeća.

Ishodi učenja

 1. Imenovati područja povrćarske i cvjećarske proizvodnje.
 2. Opisati i razlikovati oplemenjivačko selekcijski rad i sortiment povrća i cvijeća.
 3. Objasniti agrotehničke uvijete proizvodnje sjemena povrća i cvijeća.
 4. Razlikovati tehnologije proizvodnje.
 5. Raspraviti i odrediti stručni i zdravstveni nadzor nad sjemenom.
 6. Kritički prosuđivati i opravdati praćenje pokusa u praktikumu, stakleniku i na otvorenom polju.
 7. Predvidjeti i preispitati utjecaj svijetla na ujednačenost i sazrijevanje sjemena.
 8. Prosuditi i valorizirati rast presadnica povrća i cvijeća.
 9. Predvidjeti te utvrditi eventualnu pojavu bolesti i štetočinja u proizvodnji sjemena povrća i cvijeća.
 10. Povezati značaj i ulogu znanstveno istraživačkog rada u tehnologiji proizvodnje sjemena povrća i cvijeća.

Opis modula

Upoznati osnovne značajke povrćarstva kao gospodarske grane,osnovne preduvjete povrćarske proizvodnje, područja povrćarske proizvodnje, oplemenjivačko selekcijski rad i sortiment povrća, agrotehnički uvjeti proizvodnje sjemena povrća (kupus,luk i poriluk,rajčica i paprika, grašak i grah, mrkva, cikla i špinat, salata i endevija), tehnologija proizvodnje, stručni i zdravstveni nadzor. Upoznavanje osnove proizvodnje cvijeća. Tehnološke faze uzgoja cvijeća u svrhu proizvodnje sjemena (jednogodišnjih i dvogodišnjih vrsta). Praćenje pokusa u praktikumu, stakleniku i na otvorenom polju. Utjecaj svijetla na ujednačenost i sazrijevanje sjemena. Bolesti i štetočine u proizvodnji sjemena cvijeća. Značaj i uloga znanstveno-istraživačkog rada u tehnologiji proizvodnje sjemena cvijeća. Primjena kompjutora u proizvodnji sjemena cvijeća.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1 1-10 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1 1-10 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2 1-10 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit usmeni
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. George, A. T. Raymond (2009.): Vegetable Seed Production. CAB International.
 2. Lešić, R., Pavlek, P., Cvjetković, B. (1993): Proizvodnja povrtnog sjemena, Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Matotan, Z.(1994): Proizvodnja povrća, Globus, Zagreb
 4. McDonald, M.B., Kwong, F.Y. (2005.): Flower seeds biology and technology. CAB International.
 5. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 6. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – online skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Op%C4%87e%20i%20specijalno%20povr%C4% 87arstvo/).
 7. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek. http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura.

Preporučena literatura:

 1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za tehnologije proizvonje sjemena povrća i cvijeća.
 2. Jelaska, S. (1994.): Kultura biljnih stanica i tkiva. Školska knjiga. Zagreb.
 3. Delaplane, K.S., Mayer, D.F. (2000.): Crop pollination by bees. CABI Press, New York, NY.
 4. Free, J.B. (1993.): Insect pollination of crops. Academic Press, London, UK, and San Diego, CA.

Ispitni rokovi

-