Proizvodnja sjemena žitarica

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s tehnologijom i nadzorom proizvodnje žitarica s naglaskom na uzgoj u manje povoljnim uvjetima.

Ishodi učenja

  1. Procijeniti značaj proizvodnje sjemena žitarica.
  2. Rangirati važnost sjemenske proizvodnje pojedinih kultura.
  3. Organizirati sjemensku proizvodnju žitarica.
  4. Procijeniti uvjete za sjemensku proizvodnju žitarica na određenom području.
  5. Usporediti i odabrati odgovarajuću metodu sjemenske proizvodnje.

Opis modula

Značenje proizvodnje sjemena za gospodarstvo; površine i opseg proizvodnje. žitarica u svijetu i u Republici Hrvatskoj (RH); proizvodnja sjemena žitarica u RH; Agroekološki zahtjevi žitarica s naglaskom na proizvodnju sjemena žitarica i uklapanje proizvodnih uvjeta (tlo, klima) RH u te zahtjeve. Tehnologija proizvodnje sjemena žitarica: izbor parcele; obrada tla, gnojidba i sjetva; zaštita usjeva od korova, bolesti i štetnika; žetva, berba i uskladištenje. Sjemenarstvo strnih žitarica – pšenica, ječam, raž, zob. Sjemenarstvo hibrida kukuruza.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1,6 1-5 Proučavanje literature, rad u laboratoriju i na polju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Milošević, M., Malešević, M. (2004): Semenarstvo I i II. Monografija. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
  2. Milošević, M., Kobiljski, B. (2011): Semenarstvo I-III. Monografija. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad.

Ispitni rokovi

-