Tehnika u proizvodnji i doradi sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s mehanizacijom proizvodnje i dorade sjemena važnijih ratarskih kultura i trava.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i razlikovati strojeve i oruđa za obradu tla, sjetvu, gnojidbu i njegu sjemenskih kultura.
 2. Odabrati tehniku navodnjavanja u sjemenskoj proizvodnji.
 3. Upotrijebiti strojeve za žetvu i berbu u sjemenskoj proizvodnji.
 4. Prepoznati i razlikovati strojeve i opremu za doradu sjemena.

Opis modula

Strojevi i oruđa za obradu tla, sjetvu, gnojidbu, njegu i zaštitu sjemenskih kultura. Tehnika navodnjavanja, žetva i berba u sjemenskoj proizvodnji. Strojevi i oprema za doradu sjemena.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanjee 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Zimmer, R., Banaj, Đ., Brkić, D., Košutić, S. (1997): Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek.
 2. Barčić, J. (2000): Prskalice i orošivači, Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Čuljat, M., Barčić, J. (1997): Poljoprivredni kombajni, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek.
 4. Ujević, A. (1988): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb, Zagreb.
 5. Ritz, J. (1978): Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda, Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L. (2002): Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, Zagreb, «Globus».

Ispitni rokovi

-