Teški metali u agroekosustavu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Ciljevi modula

Integrirati spoznaje o teškim metalima i elementima u tragovima s ekološkog i fiziološkog aspekta, raščlaniti i naglasiti potencijal i učinak oplemenjivanja bilja i biofortifikacije na selektivnu akumulaciju teških metala i kvalitetu hrane biljnog porijekla. Polaznike modula upoznati sa najnovijim znanstvenim spoznajama u području ekologije, fiziologije i biofortifikacije s ciljem selektivnog transporta teških metala u prehrambeni lanac. Pripremiti doktorante za interdisciplinarna znanstvena istraživanja teških metala u području ekofiziologije, ekologije i oplemenjivanja bilja.

Ishodi učenja

 1. Integrirati znanja o teškim metalima s ekološkog, fiziološkog i oplemenjivačkog aspekta.
 2. Procijeniti bioraspoloživost teških metala u agroekosustavu.
 3. Ocijeniti potencijal i učinak oplemenjivanja bila i biofortifikacije na kvalitetu hrane biljnog porijekla.
 4. Usporediti različite načine agronomske i genetske biofortifikacije bilja.
 5. Odabrati odgovarajuću metodu klasične ili molekularne biofortifikacije.

Opis modula

Bioraspoloživost i frakcije teških metala u tlima, mehanizmi usvajanja, transporta, alokacije, distribucije i akumulacije teških metala u tkivima biljaka, fiziološki mehanizmi u ciklusu teških metala, posebnosti biljnih vrsta i organa u transferu teških metala u prehrambeni lanac, genetska varijabilnost svojstva akumulacije teških metala, načini nasljeđivanja - QTL za akumulaciju teških metala u biljke, posebnosti nasljeđivanja akumulacije teških metala kod glavnih usjeva (pšenica, riža, kukuruz, krumpir), biofortifikacija - važnost, programi u svijetu, načini provođenja, trendovi u budućnosti.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1,6 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled, vrednovanje i prezentacija seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 5

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Lončarić, Z. (2012): Teški metali u agroekosustavu. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja)
 2. Lončarić, Z. (2012): Koncentracije i odnosi teških metala u poljoprivrednim proizvodima. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta-predavanja)
 3. Marić, S. (2012): Biofortifikacija - oplemenjivanje za dodanu nutritivnu vrijednost (interna skripta - predavanja).
 4. Official Journals of the EC, ISO standardi, EN norme, HRN norme, Zakoni i Pravilnici

Preporučena literatura:

 1. Hooda, Peter (2010): Trace elements in soils. Blackwell Publishing Ltd. West Sussex. United Kingdom.
 2. Ivarsson, Kjell et all. (2002): Cadmium from Plough to Plate. SLU. Swedish university of agricultural science. 34 p.
 3. Reynolds, M.P., Ortiz-Monasterio, J.I., McNab, A. (2001): Application of physiology in wheat breeding.CIMMYT, Meksiko.

Ispitni rokovi

-