Stočarstvo - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Stočarstvo - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Biokemija - odabrana poglavlja izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
29 1 0 0 0 3
Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
Biometrika u zootehnici Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
20 0 0 10 0 3
doc.dr.sc. Mislav Đidara
Fiziologija - odabrana poglavlja doc.dr.sc. Mislav Đidara
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
20 5 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Uvod u znanstveni rad Prof.dr.sc. Pero Mijić
10 10 0 10 0 3

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Daniela Čačić- Kenjerić
Animalni proizvodi u humanoj prehrani izv.prof.dr.sc. Daniela Čačić- Kenjerić
16 0 0 4 0 2
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Endokrinologija i reprodukcija domaćih životinja Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Prof.dr.sc. Boris Antunović
20 10 0 0 0 3
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Etologija domaćih životinja Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Boris Antunović
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Govedarstvo - odabrana poglavlja Prof.dr.sc. Pero Mijić
15 10 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Goran Kušec
Kakvoća animalnih proizvoda (meso i mlijeko) Prof.dr.sc. Goran Kušec
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Prof.dr.sc. Pero Mijić
16 8 0 6 0 3
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Konjogojstvo - odabrana poglavlja Prof.dr.sc. Mirjana Baban
10 10 0 10 0 3
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
Metode ocjenjivanja uzgojne vrijednosti životinja izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
20 10 0 0 0 3
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Molekularne metode u zootehnici izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Prof.dr.sc. Goran Kušec
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Ovčarstvo i kozarstvo - odabrana poglavlja Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
15 10 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
Peradarstvo - odabrana poglavlja Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
15 10 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Goran Kušec
Rast i razvoj domaćih životnja Prof.dr.sc. Goran Kušec
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Vesna Gantner
Suvremeni postupci u selekciji životinja Prof.dr.sc. Vesna Gantner
20 10 0 0 0 3
Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
Svinjogojstvo - odabrana poglavlja Prof.dr.sc. Gordana Kralik, prof. emer.
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
15 10 0 5 0 3
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane Prof.dr.sc. Boris Antunović
15 5 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
20 5 0 5 0 3